Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

1,3 mln zł dodatkowych pieniędzy dla Piły

Redaktor admin on 1 Marzec, 2013 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld ogłosił w dniu 28 lutego br. przyznanie dodatkowych pieniędzy na walkę z bezrobociem w Pile. Chodzi o kwotę prawie 700 tys. zł, jakie otrzyma urząd pracy w stolicy naszego subregionu. Pieniądze będą przeznaczone na wsparcie bezrobotnych oraz małych i średnich przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. W konferencji, na której poseł ogłosił wsparcie rynku pracy w Pile wziął udział także wiceminister pracy Pan Jacek Męcina.

Poseł Adam Szejnfeld ogłosił w dniu 28 lutego br. przyznanie dodatkowych pieniędzy na walkę z bezrobociem w Pile. Chodzi o kwotę prawie 700 tys. zł, jakie otrzyma urząd pracy w stolicy naszego subregionu. Pieniądze będą przeznaczone na wsparcie bezrobotnych oraz małych i średnich przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Na tej samej konferencji pan poseł poinformował także o dodatkowych pieniądzach na kulturę w Pile, będzie to 500.000 zł na budowę konferencji w Pile oraz na 100.000 zł na festiwal Master Class. Informacja więc o dodatkowym wsparciu Piły dotyczy łącznie kwoty 1,3 mln zł.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)