Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Unijne Hity Dekady – Majówka w Pile

Redaktor admin on 3 Maj, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Konkurs posła Szejnfelda i senatora Augustyna rozstrzygnięty! Pilanie radośnie obchodzili 10-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podczas uroczystości, które odbyły się 1 maja br. każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie: konkurs tańca, biegi „Muzyczna Ćwiartka”, a także konkurs „Unijny Hit Dekady 2004-2014 Północnej Wielkopolski”. Poseł Adam Szejnfeld wraz z senatorem Mieczysławem Augustynem i pilskimi samorządowcami rozdawali flagi Polski oraz biało-czerwone baloniki, aby przypomnieć pilanom o Święcie Flagi, które przypada na dzień 2 maja.

W tym roku obchodzimy trzy niezwykle ważne rocznice dla Polski i jej historii. Mówię o 10-leciu wstąpienia do Unii Europejskie, 15-leciu wstąpienia do struktur NATO, a także 25 –lecie przemian politycznych w naszym kraju. Te wszystkie wydarzenia są bardzo ważne dla nas i dla naszej przyszłości, bo dzięki nim możemy cieszyć się z wolności i bezpieczeństwa. – powiedział do zgromadzonych poseł Adam Szejnfeld.

„UNIJNY HIT DEKADY 2004-2014 PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI”

Konkurs „Unijne Hity Dekady” organizowany był przez posła Adama Szejnfelda, senatora Mieczysława Augustyna oraz Konwent Starostów Północnej Wielkopolski, a skierowany był do samorządów oraz organizacji pozarządowych, które były beneficjentami funduszy unijnych. Celem Konkursu było wyłonienie najbardziej interesujących, najciekawszych, najlepiej ocenianych przez mieszkańców i samorządowców projektów zrealizowanych na terenie Północnej Wielkopolski od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Konkurs objął projekty realizowane z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz popularyzację wiedzy z zakresu funduszy europejskich w kontekście 10 rocznicy unijnej akcesji. Projekty jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych ubiegających się o nagrodę, były oceniane według następujących kryteriów: dostosowanie do lokalnych potrzeb, trwałe lub długoterminowe efekty, pozytywne rezultaty, współpraca mieszkańców, nowatorstwo, liczba beneficjentów, umiejętność łączenia różnych środków – unijne, własne, inne.

Poniżej podajemy listę zwycięzców konkursu:

1. Inwestycja w rozwój aktywności lokalnej, przedsiębiorczości i osób defaworyzowanych – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży za projekt „Aktywni 45+”.

2. Inwestycja samorządowa – Gmina Wieleń za projekt „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”.

3. Inwestycja w kapitał ludzki – Miasto Piła za projekt „Twoja Szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”.

Zwycięzcami etapu powiatowego zostali:

1. Powiat Pilski:

a. Gmina Białośliwie – Wykorzystanie walorów parku dworskiego Raczyńskich oraz dziewiętnastowiecznego spichlerza ryglowego w aktywizacji społeczności wsi Białośliwie.

b. Miasto Piła – Twoja Szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile.

2. Powiat Chodzieski:

a. Powiat Chodzieski – Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży.

b. Urząd Miasta Chodzieży – Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego.

c. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży – Aktywni 45+.

3. Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki:

a. Gmina Wieleń – Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu.

b. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – Wiedza Kluczem do sukcesu.

4. Powiat Wągrowiecki:

a. Miasto Wągrowiec – Rozwój turystyki i rekreacji w mieście Wągrowcu poprzez modernizację kąpieliska miejskiego oraz remont boiska z bieżnią.

b. Powiat Wągrowiecki – Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczności lokalne w powiecie wągrowieckim.

5. Powiat Złotowski”

a. Miasto Złotów – Kompleksowe zagospodarowanie brzegów Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego.

„Majówka” + Święto Flagi

Na początku pilskiej majówki odbyła się animacja pod hasłem „Cała Piła tańczy”, czyli nauka tańca połączona z animacjami, konkursami oraz loteria fantową. W międzyczasie odbywała się III edycja „Muzycznej Ćwiartki”, czyli ćwierć maratonu muzycznego. Poseł Adam Szejnfeld, senator Mieczysław Augustyn oraz prezydent Piły Piotr Głowski wraz z radnymi Rady Miasta wręczali zgromadzonym flagi Polski oraz biało-czerwone balony przypominając o Święcie flagi przypadające na 2 maja. Na zakończenie odbyły się koncerty.

Marta Łasak

asystentka posła Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)