Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Co z dziećmi wykluczonymi?!

Redaktor admin on 19 Czerwiec, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Trwają obecnie egzaminy dla ośmioklasistów, młodzież boryka też się z zadaniami maturalnymi, ale czy ktoś przejmuje się losem dzieci edukacyjnie wykluczonych? Zwłaszcza teraz, kiedy w okresie pandemii wielu z nich było wykluczonych nie tylko społecznie, ale także technicznie, czy technologicznie? – zastanawia się senator Adam Szejnfeld i interweniuje w tej sprawie u Ministra Edukacji Narodowej.

Wykształcenie jest jednym z podstawowych czynników decydujących o możliwości wypełniania ról społecznych, a tym samym decyduje albo o uczestnictwie w życiu publicznym, albo o wykluczeniu społecznym. Wykluczenie edukacyjne jest szczególnie niebezpieczne w kontekście dzieci i młodzieży ze względu na zagrożenie dziedziczenia statusu społecznego, na który składa się również wykształcenie.

Edukacja w Polsce jest bezpłatna, ale to nie znaczy, że z dostępem do niej nie wiążą się żadne koszty, zwłaszcza teraz, w okresie epidemii Covid-19, kiedy przez wiele tygodni lekcje musiały odbywać się zdalnie. Ten stan może wrócić jesienią, jeśli będziemy mieli nawrót epidemii, a więc już teraz powinniśmy się do tego przygotowywać i podejmować środki zaradcze.

W czasie pandemii koronawirusa, komputer, laptop, czy tablet z dostępem do internetu, to prawdziwe i jedyne okno na świat dla dzieci i młodzieży. Nie chodzi tu tylko o komunikację, ale przede wszystkim o naukę. Niestety nie każde dziecko ma dostęp do sprzętu elektronicznego odpowiedniej jakości, co w konsekwencji niektóre z nich eliminuje z życia szkolnego i społecznego. Powoduje to swojego rodzaju wykluczenie cyfrowe, związane z brakiem nie tylko odpowiedniej jakości sprzętu, ale również dostępu do Internetu odpowiedniej jakości.

Ministerstwo Edukacji Narodowej co prawda uruchomiło program dofinansowania zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli, ale rządowa pomoc wystarczy tylko dla 1/3 uczniów, którzy w ogóle nie mają dostępu do sprzętu. Wciąż w potrzebie będzie około 1,5 mln dzieci i młodzieży, a nawet więcej osób, jeśli weźmie się pod uwagę, że komputerów dobrej jakości brakuje także wśród nauczycieli.

Elektronika i dostęp do sieci to niestety nie jedyny problem, który w swym wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej podniósł senator Szejnfeld. Są dzieci, dla których szkoła była azylem. Jedynym miejscem, gdzie czuli się bezpiecznie, gdzie mogli zjeść ciepły posiłek i nie musieli choć przez chwilę myśleć o domowych problemach. Wraz z zamknięciem szkół, zrywa się kontakt z nauczycielami, z psychologami, że szkolnymi pedagogami…

W związku z tak ważnymi problemami dotyczącymi dzieci i młodzieży, senator Adam Szejnfeld zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o informację, jak rząd chce przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom oraz pomóc dzieciom i ich rodzicom w przezwyciężaniu tak ogromnych trudności.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, pl. Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)