Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Dla kogo majątek Skarbu Państwa?

Redaktor admin on 12 Czerwiec, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Obecnie większością zasobów Skarbu Państwa w powiecie gospodaruje starosta, realizując zadania administracji rządowej. Reprezentuje on Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, którymi nie zarządza Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Mienia Wojskowego. W związku z tym Związek Powiatów Polskich podjął inicjatywę doprowadzenia do zmian legislacyjnych zmierzających do przejęcia przez starostów zarządu nad mieniem Skarbu Państwa, zarządzanym do tej pory przez Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Mienia Wojskowego. W związku z tym poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, złożył zapytanie poselskie do Ministra Skarbu Państwa.

Zdaniem przedstawicieli Związku Powiatów Polskich przejęcie przez starostów zarządu nad mieniem Skarbu Państwa sprawowanego obecnie przez wspomniane agencje może doprowadzić do:

•           ujednolicenia procedur zbycia i dzierżawy tego majątku,

•           przyspieszenie prowadzenia procesów prywatyzacyjnych,

•           wpłynie na poprawę jakości i przejrzystości gospodarki nieruchomościami,

•           zwiększy wpływ budżetu Państwa,

•           poprawi wizerunek władzy publicznej.

Zarządzanie, sprzedaż i inne sposoby zagospodarowania tej części mienia Skarbu Państwa jaką obecnie wykonują starostowie, nie budzi zastrzeżeń. Sfera ta jest pod ścisłą kontrolą organów Państwa, opinii społecznej i organów samorządowych. Ponadto powiaty wykonują liczne usługi administracyjne w procesie gospodarowania mieniem zarządzanym przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Mienia Wojskowego. Ponoszą, z tego tytułu znaczące koszty, nie uzyskując często żadnych dochodów, jednocześnie nie mogąc w zasadzie współdecydować, na jaki cel zostanie przeznaczona dana nieruchomość – napisał poseł Adam Szejnfeld.

W związku z powyższym poseł Adam Szejnfeld, w swoim zapytaniu poselskim, pyta Ministra Skarbu Państwa, czy podziela pogląd Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, żeby zarząd nad mieniem Skarbu Państwa sprawowanego obecnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Mienia Wojskowego, przekazać na trwałe w ręce starostów.

Marta Łasak

asystentka  posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)