epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Dłużnikom należy pomagać, ale mądrze

Redaktor admin on 19 Kwiecień, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Problem stabilności zadłużenia krajów rozwijających się jest niezwykle skomplikowanym i ważnym tematem. W przypadku wielu krajów, szczególnie Afryki Subsaharyjskiej, sytuacja jest na tyle poważna, że zagraża płynności finansowej tych państw – podkreślił podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rozwoju, który z ramienia Europejskiej Partii Ludowej koordynował prace nad raportem w sprawie poprawy zdolności obsługi zadłużenia przez kraje rozwijające się.


W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba krajów rozwijających się, które Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy uznają za kraje, w których ciężar zadłużenia uniemożliwia jego obsługę.

- Znaczenie możliwości obsługi zadłużenia dla krajów rozwijających się jest kluczowe nie tylko dla tych państw i ich obywateli, ale także dla instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych oraz Unii Europejskiej. Wszyscy powinniśmy zatem działać na rzecz procesu naprawczego, może także poprzez stworzenie nowych ram określających zasady udzielania pożyczek tymże krajom – dodał eurodeputowany z Wielkopolski.

- Jednocześnie jednak nie możemy zapominać o ogromnym poziomie przestępczości występującym w krajach rozwijających się oraz marnotrawstwu pieniędzy, w tym pomocowych. Defraudacja funduszy, korupcja, szara strefa, to niestety często codzienność. Z tych powodów należy bardzo ostrożnie podejmować działania zwłaszcza w zakresie ograniczania praw wierzycieli na rzecz praw dłużników. Co więcej, trzeba też zwiększyć wpływ krajowych parlamentów na decyzje rządów państw rozwijających się oraz doprowadzić do poprawy transparentności procesów związanych z zaciąganiem zobowiązań, tym samym włączając w te procesy społeczeństwo obywatelskie i stwarzając system kontroli społecznej – dodał poseł Szejnfeld.

Europoseł Adam Szejnfeld podkreślił, że niezgodnie z jego oczekiwaniami w sprawozdaniu przesunięto punkt ciężkości odpowiedzialności w kierunku wierzycieli, czyli podmiotów udzielających pożyczek lub kredytów na korzyść dłużników, czyli rządów państw rozwijających się, które nierzadko postępują w sposób nieuczciwy. Takie zapisy, gdyby zostały wprowadzone w życie, byłyby szkodliwe w skutkach, uderzając nie tylko w kredytodawców, ale także społeczeństwo obywatelskie i jednocześnie chroniąc skorumpowane rządy i dyktatorów, z czym poseł Szejnfeld zdecydowanie się nie zgadza. Z tych też powodów on, jak i Grupa EPP głosowała przeciwko sprawozdaniu.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Afryka #Azja #AmerykaŁacińska #Rozwój #Finanse #Zadłużenie #DługPubliczny #Budżet #Globalizacja #GlobalizacjaDobrobytu #Bruksela #Strasburg #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska #EPP #EPL #PE #ParlamentEuropejski #EUdlaPolski

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)