epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Dopalacze na celowniku Unii

Redaktor admin on 10 Listopad, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Setki, a nawet tysiące ludzi, szczególnie młodych, każdego roku traci zdrowie, a nawet życie przez tzw. dopalacze. Niestety, walka z nimi jest niezwykle trudna, przede wszystkim z uwagi na ciągłe zmiany w ich składzie chemicznym dokonywane przez producentów. Sprawia to, że z łatwością wymykają się obowiązującym zakazom produkcji i sprzedaży. Musimy więc podjąć bardziej zdecydowane działania na poziomie unijnym - uważa poseł Adam Szejnfeld, który zdecydowanie poparł nowe europejskie regulacje w sprawie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych.

W ostatniej dekadzie nastąpił gwałtowny wzrost liczby nowych substancji psychoaktywnych na świecie oraz w Europie i nie ma żadnych oznak spowolnienia tego trendu. W odpowiedzi na te zagrożenia został powołany na poziomie Unii Europejskiej mechanizm szybkiej wymiany informacji dotyczących takich substancji. Jednakże do tej pory działania podejmowane przez państwa członkowskie nie nadążały za producentami i dystrybutorami dopalaczy, dlatego konieczne okazało się wprowadzenie zmian do rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych.

- Teraz ważne jest szybkie i pełne wdrożenie przez wszystkie państwa członkowskie nowych procedur, które właśnie zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski. Trzeba jednak pamiętać, że sama sprawniejsza analiza i ocena ryzyka nie wystarczy, aby skuteczne wyeliminować niebezpieczne substancje z europejskiego rynku. Potrzebna jest bliska współpraca właściwych organów państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej – podnosi eurodeputowany z Wielkopolski.

Nowe substancje psychoaktywne stwarzają poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, w szczególności ze względu na dużą liczbę i różnorodność tych substancji oraz ich tempo pojawiania się. Aby reakcji na te zagrożenia była w pełni skuteczna, konieczne jest dalsze monitorowanie i  wzmacnianie systemu wczesnego ostrzegania. Tym zadaniem zajmuje się teraz UE.

#ParlamentEuropejski #Bruksela #Strasburg #Europa #UE #UniaEuropejska #AdamSzejnfeld #PO #EPP #EPL #Wielkopolska #dopalacze #substancjepsychoaktywne #zdrowie #młodzi

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)