epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Kolumbia – w stronę pokoju i dobrobytu

Redaktor admin on 23 Luty, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Kolumbia przez 50 lat pogrążona była w wyniszczającej wojnie domowej, która uniemożliwiała jej normalny rozwój. Wojna domowa to coś najgorszego, co może się przydarzyć narodowi. Wiemy to także i z innych tragicznych przykładów. Po krwawych dekadach udało się zażegnać zasadniczy konflikt. Świat słusznie docenił w tym rolę prezydenta Juana Manuela Santosa Pokojową Nagrodą Nobla w 2016 roku. Zarżą się jednak nadal inne, mniejsze konflikty. Mam nadzieję, że wdrażany obecnie proces pokojowy pozwoli Kolumbii na pełne wykorzystanie olbrzymiego potencjału, który posiada. Jest to ważne także dla dalszego wdrażania umowy o wolnym handlu pomiędzy Unia Europejską a Kolumbią, Peru i Ekwadorem.  - podkreślił poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Handlu Zagranicznego, który przyjął w Parlamencie Europejskim w Brukseli Ambasadora Kolumbii przy Unii Europejskiej, pana Sergio Jaramillo Caro. Rozmówcy wiele czasu poświęcili współpracy handlowej, usługowej i inwestycyjnej obu stron oraz sprawom włączenia Kolumbii do OECD, na czym bardzo zależy władzom tego państwa.

Unia Europejska jest drugim po USA partnerem handlowym Kolumbii, a zarazem największym inwestorem i najważniejszym dawcą pomocy rozwojowej. Z tych powodów spotkanie posła Adama Szejnfeld z ambasadorem Jaramillo Caro było doskonałą okazją, aby omówić przede wszystkim obowiązującą od 2013 roku Umowę o Wolnym Handlu między UE oraz Peru i Kolumbią, do której w 2017 roku przystąpił także Ekwador.

- Dane statystyczne, którymi dysponujemy, doskonale pokazują pozytywne rezultaty zawartego porozumienia handlowego, szczególnie w zakresie eksportu z Kolumbii surowców naturalnych oraz produktów rolnych. Dla rozwoju kraju w perspektywie długoterminowej niezwykle ważne są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. One bowiem dopiero stabilizują rozwój. Niestety, docierają do nas sygnały, że europejskie przedsiębiorstwa muszą stawić czoła nadmiernie rozbudowanej biurokracji oraz rozpowszechnionej w Kolumbii korupcji. Poza tym nadal część terytorium kraju nie jest w pełni kontrolowana przez rząd centralny. To są właśnie obszary, w których potrzebne są zdecydowane działania, jeśli Kolumbia chce trwale zwiększyć swą atrakcyjność w oczach zewnętrznych inwestorów – podsumowuje poseł Szejnfeld.

W rozmowie nie można było jednak pominąć spraw bezpieczeństwa. W grudniu 2017 r. minął rok od wejścia w życie porozumienia pokojowego zawartego między administracją prezydenta Kolumbii Juana Manuela Santosa (u władzy od 2010 r.) a Rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii (hiszp. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), czyli największą partyzantką w kraju.

- Nie ulega żadnej wątpliwości, iż proces pokojowy w Kolumbii nie zakończy się w ciągu kilku miesięcy, ale będzie musiał być konsekwentnie realizowany przez najbliższe lata, jeśli nie dekady. Dlatego bardzo się cieszę, że jest on wspierany przez Unię Europejską i jej państwa członkowskiej, także w wymiarze finansowym. Od 2000 roku unijne wsparcie dla kolumbijskiego procesu pokojowego wyniosło prawie 2 mld euro - mówił w czasie spotkania eurodeputowany, zaznaczając jednocześnie, że kluczowy dla pomyślnego rozwoju społeczno-gospodarczego Kolumbii jest jej pełen udział w systemie międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Ambasador Kolumbii podziękował za wielowymiarowe wsparcie Unii Europejskiej dla swojego kraju, dodając, że obecnie najważniejszym priorytetem dla Kolumbii jest przystąpienie do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jednego z najważniejszych globalnych forów współpracy między państwami.

***

Kompleksowa umowa handlowa między UE oraz Peru, Kolumbią i Ekwadorem liberalizuje handel produktami rolnymi i przemysłowymi, a także dużą liczbą usług. Zawiera również ambitne przepisy dotyczące środków sanitarnych i fitosanitarnych, barier technicznych w handlu, konkurencji, ceł, ułatwień w handlu, reguł pochodzenia, praw własności intelektualnej (w tym oznaczeń geograficznych) i zamówień publicznych. Rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi jest częścią umowy i podkreśla zobowiązanie stron do poszanowania i skutecznego wdrażania międzynarodowych podstawowych norm pracy i wielostronnych standardów środowiskowych oraz umów.

Także Polska prowadzi współprace gospodarcza z Kolumbią. Co ważne, Polsko-kolumbijska wymiana handlowa systematycznie rośnie. W 2016 r. Kolumbia była trzecim odbiorcą polskiego eksportu w AŁiK (po Meksyku i Brazylii). Niemniej jednak potencjał naszej współpracy handlowej i gospodarczej wciąż nie jest wykorzystany. Jego rozszerzeniu służą m.in. targi oraz misje gospodarcze, które mają przybliżyć polskim przedsiębiorcom rynek kolumbijski i zachęcić do nawiązywania kontaktów z miejscowym biznesem. Widoczne na przykład interesujące możliwości w sektorze kosmetycznym (np. firma Inglot posiada już 14 punktów sprzedaży w Kolumbii), tekstylno-odzieżowym i rolno-spożywczym. Polskie firmy (m.in. z zakresu produkcji samolotów) zainteresowane są udziałem w przetargach organizowanych przez kolumbijskie instytucje.

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Kolumbia #Pokój #ProcesPokojowy #Bezpieczeństwo #AmerykaPołudniowa #Handel #Inwestycje #Gospodarka #Rozwój #Globalizacja #GlobalizacjaDobrobytu #Bruksela #AdamSzejnfeld #Wielkopolska #PE #UE #EPP #EPL #ParlamentEuropejski #UniaEuropejska #Europa #PlatformaObywatelska #PO

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)