Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Kryzys i co dalej?

Redaktor admin on 25 Styczeń, 2013 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Gospodarczym otwarciem roku Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) nazwała swoją konferencję pt. Polscy przedsiębiorcy w 2013 r. Czas próby dla „zielonej wyspy”, która odbył się 23 stycznia br. Poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji ds. Deregulacji, wziął udział w panelu dyskusyjnym nt. warunków prowadzenia biznesu w Polsce „Jak pomóc przedsiębiorcom (inwestycje, eksport, zatrudnienie, środowisko prawne)”. Oprócz posła Szejnfelda w konferencji udział wzięli m.in. Prof. Witold Orłowski – Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP.

Podczas panelu poseł Adam Szejnfeld podkreślił, że obecnie w Sejmie prowadzone są prace nad wieloma projektami ustaw, które mają pomóc polskim przedsiębiorstwom nie tylko w okresie kryzysu, ale i w latach koniunktury gospodarczej.  Jednym z przykładów może być ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, nad projektem, której właśnie pracuje Sejmowa Komisja Gospodarki. Jeżeli chodzi o miejsce Polski w rankingu Doing Business 2012 to sądzę, że możemy być zadowoleni z 55 miejsca. Wiadomo, że nie jest ono powodem do dumy, jednak w momencie objęcia rządu przez Donalda Tuska nasz kraj był na 76 pozycji. Dzięki pracy zarówno rządu, jak i parlamentu w ciągu ostatnich pięciu lat osiągnęliśmy postęp o 21 miejsc. Jednak pamiętajmy, że nie tylko w naszym kraju, robiono wszystko, żeby polepszyć klimat inwestycyjny – powiedział poseł Szejnfeld. Poseł dodał, że obecnie jednym z najważniejszych projektów złożonych przez niego w ramach pakietu antykryzysowego jest nowelizacja Kodeksu Pracy. W swoim założeniu zmiany mają ułatwić utrzymanie obecnych miejsc pracy, a także ułatwić tworzenie nowych pomimo kryzysu. Jednak muszą państwo pamiętać, że nawet najlepsze zmiany mogą nie wejść w życie, jeżeli istnieją bariery po stronie partnerów społecznych np. związków zawodowych. Nie bez znaczenia będą także efekty pracy nad ustawa deregulująca zawody regulowane w Polsce.

Zdaniem posła Adama Szejnfelda polskie przedsiębiorstwa, które kryzys odczuły mniej dotkliwie niż firmy np. ze strefy euro powinny to wykorzystać do zwiększenia ekspansji na rynki, które mają większy potencjał od Europy. Wskazał na Azję i Amerykę Łacińską. Kryzys jak burza niesie za sobą zagrożenie, ale również „czyści” klimat gospodarczy eliminując podmioty najsłabsze. Obecnie przedsiębiorcy chcący myśleć o sukcesie muszą być przede wszystkim innowacyjni – dodał poseł. Zaznaczył również, że kryzys jest także olbrzymim wyzwaniem dla rządzących. Nie chodzi tylko o działanie w sferze ustawodawczej, ale i w praktyce, dlatego tworzymy praktyczne programy wsparcia ułatwiające prowadzenie biznesu. Jednym z przykładów może być program Funduszy Pożyczkowych i Funduszy Gwarancji Kredytowych oraz projekt Polskie Inwestycje Rozwojowe – dodał poseł.

***

Uczestnicy konferencji zapoznali się m.in. z wynikami z europejskiego badania koordynowanego przez Eurochambres, w którym dla Krajowej Izby Gospodarczej wypowiedziało się 1380 polskich firm. Mimo niezłych rezultatów osiągniętych w mijającym roku w takich obszarach aktywności jak: obroty, sprzedaż krajowa, eksport, zatrudnienie i inwestycje, polscy przedsiębiorcy pesymistycznie postrzegają warunki, w jakich przyjdzie im działać w 2013 roku. Złe nastroje polskich przedsiębiorców nie znajdują potwierdzenia w wynikach ekonomicznych firm, których na tle tych uzyskanych w innych krajach UE nie można określić jako gorszych. Polska osiągnęła w 2012 roku wskaźniki rezultatów znacząco wyższe od średnich dla wszystkich badanych krajów i jedynie w eksporcie średni wskaźnik UE był nieco wyższy. Również oczekiwania polskich przedsiębiorców, co do wyników firm w 2013 roku są zdecydowanie bardziej optymistyczne od średniej UE a jedynie wskaźnik dotyczący eksportu jest na poziomie średniej z badania. Niestety, zaufanie biznesowe polskich przedsiębiorców na kolejny rok uległo gwałtownemu załamaniu w stosunku do poziomu odnotowywanego w poprzednich latach. Polska znalazła się wśród piątki krajów o najgłębszym poziomie pesymizmu, co do perspektyw dla prowadzenia biznesu w 2013 roku.

(źródło www.zbp.pl)

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)