Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Kto nawarzył tego piwa?

Redaktor admin on 5 Wrzesień, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

fot. Martin Lahousse EPP

Rozstrzygnięcia Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) rzadko wzbudzają szersze zainteresowanie. Zupełnie inaczej stało się jednak w przypadku decyzji tej instytucji o przyznaniu wyłącznie dwóm koncernom szerokich patentów obejmujących m.in. ziarna jęczmienia używane do produkcji piwa. – Z uwagi na kontrowersje, jakie narosły wokół decyzji EUP oraz potencjalne konsekwencje, jakie niosą one za sobą dla całej europejskiej branży piwowarskiej oraz konsumentów w UE, wystąpiłem do Komisji Europejskiej w tej sprawie - mówi poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego.

Wśród europejskich browarników, jak również organizacji konsumenckich sporo emocji wywoła decyzja Europejskiego Urzędu Patentowego z 2016 roku o przyznaniu wyłącznie dwóm koncernom szerokich patentów obejmujących ziarna jęczmienia, jak również ich wykorzystanie w warzeniu piwa oraz wyprodukowany w ten sposób napój (EP2384110, EP2373154, EP2575433).

- Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych w dość jednoznaczny sposób zakazuje obejmowania roślin i zwierząt patentami, o ile nie zostały one zmodyfikowane genetycznie. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż została ona wypracowana ponad 20 lat temu i być może nadszedł czas, aby doprecyzować niektóre z jej zapisów, w szczególności te dotyczące produktów uzyskiwanych przy wykorzystaniu biotechnologii – dodaje eurodeputowany z Wielkopolski.

Jak bowiem twierdzą przeciwnicy decyzji EUP, którzy się od niej odwołali, w przypadku wyżej wymienionych patentów nie można mówić o wynalazkach biotechnologicznych, ale o produktach uzyskanych w procesach o charakterze czysto biologicznym. Ich zdaniem mutacja genetyczna, na którą powołują się posiadacze patentu, jest dobrze znana konwencjonalnym hodowcom, ma charakter przypadkowy, naturalny i częsty, co oznacza, że nie jest wynikiem procedury biotechnologicznej i ochrona patentowa nie jest uzasadniona.

- Tzw. zdolność patentowa roślin i zwierząt to dość delikatna materia, na co zwrócił uwagę Parlament Europejski w swojej rezolucji z grudnia 2015 roku. Niemniej jednak w przypadku patentów na ziarna jęczmienia wykorzystywanych do produkcji piwa, trzeba zwrócić uwagę na niezwykle istotne aspekty gospodarcze oraz społeczne trwającego sporu. Mimo iż piwo produkuje się w niemal wszystkich zakątkach świata, to właśnie kraje europejskie, w tym także Polska, w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju technik i technologii piwowarskich. W całej Unii działa dzisiaj ok. 8 500 browarów, a liczba miejsc pracy związanych z piwem szacowana jest nawet na 2,3 milionów. Nie dziwi więc fakt, iż ta sprawa wywołuje tak wiele emocji – podsumowuje poseł Szejnfeld.

***

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0473+0+DOC+XML+V0//PL

Zawiadomienie Komisji w sprawie niektórych artykułów dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (8.11.2016)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC1108(01)&from=EN

Mateusz Grzelczyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Piwo #Browar #Piwowarstwo #Browarnictwo #Przedsiębiorcy #MŚP #Konkurencja #OchronaKonkurencji #Patenty #Biotechnologia #SądPatentowy #Konsumenci #OchronaKonsumentów #Komisja #KomisjaEuropejska #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #Wielkopolska #Polska #Europa

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)