Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Mechanizm ochrony praworządności UE

Redaktor admin on 16 Listopad, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Parlament Europejski przegłosował rezolucję wzywająca do utworzenia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych. W przejętej rezolucji wskazuje się, że mechanizm praworządności powinien opierać się na corocznej ocenie przestrzegania przez wszystkie państwa członkowskie wartości zapisanych w art. 2 Traktatu UE. Ocena mogłaby stanowić podstawę zaleceń dla poszczególnych krajów – tak jak ma to miejsce w przypadku polityki gospodarczej. Mechanizm mógłby być powiązany z projektem legislacyjnym zaproponowanym przez Komisję w celu ochrony budżetu UE w przypadku niedociągnięć w zakresie praworządności.

- Demokracja, praworządność i prawa człowieka są fundamentem Unii Europejskiej, duszą Europejczyków. Tak też jesteśmy postrzegani na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Unia Europejska jest dla innych narodów i dla innych państw wzorem do naśladowania w procesach budowania demokracji i rozwoju dobrobytu dla swoich obywateli. Niestety w ostatnich latach przeżywamy w niektórych państwach członkowskich kryzys szacunku dla tych wielkich, wspaniałych cywilizacyjnych wartości. Wzrasta siła ruchów nacjonalistycznych, autorytarnych, antydemokratycznych niszczących państwo prawa i praworządność. Unia Europejska nie posiada jednak sprawnych i realnych narzędzi przeciwdziałania tym złym procesom. Mechanizm ochrony demokracji jest konieczny, by bronić obywateli Europy przed rządami autorytarnymi. – powiedział eurodeputowany Adam Szejnfeld podczas debaty na temat potrzeby ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych.

- Unia Europejska potrzebuje kompleksowego, stałego i obiektywnego mechanizmu ochrony demokracji, praworządności i praw podstawowych, co do tego nie powinny być żadnych wątpliwości! – dodał na koniec swojego wystąpienia europoseł z Wielkopolski.

Joanna Jeżyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Praworządność #Demokracja #RządyPrawa #PrawaPodstawowe #Polska #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #KomisjaEuropejska #EPP #EPL #AdamSzejnfeld #PlatformaObywatelska #PO #Wielkopolska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)