Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Niemcy pod Trybunał!

Redaktor admin on 19 Maj, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowaniu przeciwko Niemcom przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z kontrowersyjną ustawą o płacy minimalnej. Uderzyła ona w firmy z innych krajów unijnych, w tym polskie – To dobrze, że Komisja Europejska podjęła w końcu działania na rzecz obrony Jednolitego Rynku Europejskiego. Bardzo się cieszę, że także mogłem się do tego przyczynić. Oczywiście, to dopiero początek długiej batalii o zachowanie możliwości swobodnego przepływu usług i towarów w warunkach wolnej konkurencji - podkreślił poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, który od ponad pół roku zajmuje się tą sprawą w Parlamencie Europejskim.  

W swoim komunikacie Komisja Europejska napisała:

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wszcząć postępowanie przeciwko Niemcom w sprawie naruszenia prawa w zakresie stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w sektorze transportowym. Po wymianie informacji z władzami niemieckimi i wnikliwej ocenie prawnej niemieckich działań, Komisja wysłała do Niemiec oficjalne wezwanie do usunięcia stwierdzonych uchybień. Stanowi to pierwszy krok w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów Unii Europejskiej.

Mimo że Komisja w pełni popiera wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech, uważa, że ​​stosowanie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu do wszystkich operacji transportowych, które dotyczą terytorium Niemiec, w sposób nieproporcjonalny ogranicza swobodę świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów.

W szczególności, stosowanie środków niemieckich do tranzytu i niektórych operacji transportu międzynarodowego, w opinii Komisji może być nieuzasadnione, gdyż tworzy nieproporcjonalne bariery administracyjne, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Komisja uważa, że ​​są dostępne bardziej proporcjonalne środki, które służą zapewnieniu ochrony socjalnej pracowników oraz zapewnieniu uczciwej konkurencji, jednocześnie pozwalając na swobodny przepływ usług i towarów.

Zgodnie z procedurą, władze niemieckie mają teraz 2 miesiące na ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych przez Komisję. Jeśli rząd RFN nie usunie uchybień w sposób satysfakcjonujący, wówczas Komisja wyśle drugie wezwanie. Jeśli w tym przypadku reakcja Niemiec również będzie niewystarczająca, Komisja skieruję skargę przeciwko Niemcom do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5003_en.htm.

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)