Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Nowy rok szkolny – senator Szejnfeld pyta o plany rządu.

Redaktor admin on 14 Sierpień, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny. Zapowiedzi przedstawicieli rządu jednak zamiast uspakajać dzieci i ich rodziców, to raczej budzą niepokój oraz obawy o zdrowie młodzieży z jednej strony i szanse na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież szkolną na równych zasadach z drugiej strony. Z tych też powodów senator Adam Szejnfeld zwrócił się w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej.

W nowym roku szkolnym mają obowiązywać nowe wytyczne przestrzegania podstawowych zasad higieny w szkołach takie jak: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń… Co ważne, uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale w miarę możliwości ma być pomiędzy nimi zwiększany dystans.

W wielu szkołach brakuje jednak podstawowych środków higieny, nawet takich, jak papier toaletowy, ręczniki papierowe czy mydło oraz środki dezynfekcyjne. Można zrozumieć i uznać te wytyczne, choć pamiętać należy także i o tym, że o ile w trakcie lekcji można dopilnować zachowania dystansu i higieny między uczniami, to już co najmniej trudne będzie to podczas przerw lekcyjnych. Jest to niekiedy wręcz niemożliwe. W przypadku natomiast braku środków do dezynfekcji lub braku wystarczającej dyscypliny i kontroli, zarażenia mogą wzrastać błyskawicznie, zwłaszcza, że jesień to sezon panujących także i innych infekcji, z grypą na czele. W takiej sytuacji należy przygotować zabezpieczenia zdrowia i życia naszych obywateli, w tym dzieci i młodzieży, jeszcze lepiej, niż do tej pory.

Poza wyżej wymienionymi zagrożeniami zapewne występuje też niebezpieczeństwo ponownego zamykania szkół lub prowadzenia nauki w trybach zdalnym lub mieszanych. To jeszcze bardziej może pogorszyć sytuację i to już nie tylko w zakresie zdrowotnym, ale także w zakresie równości dostępu dzieci i młodzieży do nauki. Nie każde bowiem dziecko ma i będzie miało możliwość, na takich samych warunkach, realizować naukę zdalną, choćby ze względów różną zamożność swoich rodziców oraz występujące często ograniczenia, a nawet w niektórych przypadkach wykluczenia, techniczne i technologiczne – uważa senator Adam Szejnfeld.

W związku z powyższym senator Adam Szejnfeld wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z zapytaniem, czy w ocenie jego resortu polskie szkoły są przygotowane na rozwiązania, które proponuje rząd i będą mogły realizować normalne funkcjonowanie szkół w czasach epidemii oraz równość dostępu dzieci i młodzieży do nauki, także w sytuacjach pracy zdalnej, czy hybrydowej. Senator Ziemi Pilskiej pyta także co Rada Ministrów planuje, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie palcówek oświaty w Polsce w razie pogorszenia się w kraju lub lokalnie sytuacji epidemicznej. Senator z Wielkopolski zapytał też ministerstwo, czy planuje przekazanie wsparcia, w tym finansowego, dla szkół, aby mogły one bezproblemowo przygotować swoje placówki do szczególnego nowego roku szkolnego jaki jest przed nami.

Co ważne, jeśli rząd przewiduje przesuniecie kompetencji podejmowania decyzji o zakresie i sposobie pracy szkół na ich dyrektorów, to należy wyjaśnić, jak będzie wyglądała odpowiedzialność prawna dyrektorów związana z takimi ich nowymi kompetencjami? Istotne będzie również wyjaśnienie tego, jak podejmowane przez dyrektorów szkół, a nie przez organy państwa czy władze jednostek samorządu terytorialnego, decyzje będą przekładały się na prawa i obowiązki nie tylko już samych uczniów, ale także i ich rodziców. Wiemy bowiem, że np. decyzja zamknięcia szkoły i przejścia na pracę zdalną ma swoje fundamentalne znaczenie dla rodziców uczniów, choćby w zakresie możliwości wykonywania ich obowiązków związanych ze swoją pracą zawodową oraz skutki np. związane z wypłatą dodatków dla rodziców. Rząd na ten temat bowiem do tej pory milczy – podkreśla senator Adam Szejnfeld.

Anna KarmowskaWszystkie kategorie

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#Szkoła #Edukacja #Nauka #NowyRokSzkolny #MEN #Oświata #Epidemia #Pandemia #senatorSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)