Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

O biznesie i pomocy w Pniewach

Redaktor admin on 16 Grudzień, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld w dniu 13 grudnia  br. odwiedził firmę „Postęp” i spotkał z członkami zarządu Spółdzielni Inwalidów „Postęp” w Pniewach. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest bardzo trudna. Polska znajduje się w grupie krajów, które z jednej strony cechuje duża populacja osób niepełnosprawnych, a z drugiej bardzo niski wskaźnik zatrudnienia tych osób. W związku z tym powstaje pytanie, jak zreformować istniejące obecnie w Polsce podejście i kierunki działania, aby umożliwić lepszą integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Problem ten jest także przedmiotem zainteresowania posła Adama Szejnfelda.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważna. Na szczęcie takie przedsiębiorstwa jak firma „Postęp” pokazują, że można się dobrze rozwijać zatrudniając jednocześnie osoby niepełnosprawne. Firma w ostatnim czasie zwiększyła dwukrotnie zatrudnienie (obecnie jest to już ponad 400 osób) i aż czterokrotnie zwiększyła swoje obroty. Tylko pogratulować, mówił po spotkaniu poseł Adam Szejnfeld.

***

Spółdzielnia Inwalidów „Postęp” w Pniewach powstała w dniu 04.04.1951 roku. Przez pierwsze lata firma produkowała takie wyroby jak: meble, odzież szytą, podzespoły elektroniczne i elektryczne. W latach osiemdziesiątych zmodernizowano i unowocześniono park maszynowy, zwiększono również powierzchnię produkcyjną. Dzięki tym inwestycjom i pozyskaniu nowych klientów firma rozpoczęła eksport wyrobów. Od 1992 roku firma posiada status Zakładu Pracy Chronionej, dając pracę i możliwość samorealizacji osobom niepełnosprawnym. Firma dysponuje dwoma zakładami produkcyjnymi: w Pniewach i w Ostrorogu (filia), w których zatrudniamy ponad 400 osób.

W roku 2007 została nawiązana współpraca na dostawę mebli do IKEA. Na początku roku 2008 w Spółdzielni został wdrożony system IWAY Standard, dotyczący minimalnych wymagań odnośnie ochrony środowiska, warunków pracy, warunków socjalnych, a także wyrobów drewnianych, stanowiących wyposażenie domów. W tym miejscu należy podkreślić, że bardzo dużym kapitałem zakładu jest stabilna i dobrze wyszkolona załoga.

Z początkiem roku 2009 Spółdzielnia pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej na modernizacje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 032 053,49 PLN a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sięgnęło kwoty 1 199 777,30 PLN. Przedmiotem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności Spółdzielni poprzez uruchomienie produkcji wyrobów meblowych z zastosowaniem technologii UV. Projekt dotyczy wprowadzenia do oferty nowych mebli a także produkcji wyrobów ściśle związany z dotychczas produkowanym asortymentem mebli, lecz wykończonych farbami UV.

Marta Łasak

Asystentka posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)