epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Opakowania, niczym matrioszki, a środowisko!

Redaktor admin on 9 Styczeń, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Czekoladka zawinięta w papierek, potem w kolorową folię, następnie owijana w aluminium i z kolei wkładana do jednostkowego pudełeczka, które potem umieszczane jest w większym opakowaniu trafiającym na półkę. Wcześniej oczywiście wszystko pakowane w kartony zbiorcze, a te z kolei w transportowe…. Podobnie inne towary żywnościowe, kosmetyki, produkty drogeryjne, samochodowe, akcesoria elektroniczne i inne produkty. Właściwie dzisiaj już niemal wszystko. Ogromne ilości kartonu, papieru, foli aluminiowej i plastykowej oraz innych materiałów zużywa się do pakowania towarów, nie tylko po to, aby je zabezpieczyć. Najczęściej, aby podnieść marketingowo ich walory. Niestety, materiały opakowaniowe natychmiast po kupnie trafiają jednak na śmietnik, a potem na wysypiska śmieci. Za wszystko płaci klient i…. środowisko naturalne. Czy takie rozwiązania są zawsze niezbędne? – pyta europoseł Adam Szejnfeld, interweniując w tej sprawie w Komisji Europejskiej.

Różnego rodzaju opakowania służą ochronie produktu w trakcie transportu oraz pomagają wydłużyć jego trwałość. I słusznie. Niestety, coraz bardziej niepokojące staje się zjawisko „nadmiernego pakowania”. Tymczasem im więcej opakowań i im większe one są, tym więcej odpadów trafia do środowiska – podkreśla europoseł Adam Szejnfeld, który zwrócił się do Komisji Europejskiej z pytaniem, w jakim stopniu problem „nadmiernego pakowania” zostanie uwzględniony w pracach nad przeglądem dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

W styczniu 2018 roku Komisja Europejska przyjęła pierwszą w historii Europejską strategię na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. W swoim zamierzeniu dokument ten ma przyczynić się do wprowadzenia zmian w projektowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu produktów oraz ich recyklingu w UE.

- W strategii tej znalazła się zapowiedź prac nad przeglądem dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. To dobry moment, aby pochylić się nad coraz powszechniejszym zjawiskiem „nadmiernego pakowania”, które przybiera różne formy. Chodzi tutaj zarówno o dodatkową ochronę produktów znajdujących się już w zamkniętym pudełku, jak również o wielokrotnie opakowywanie jednostkowych produktów i umieszczanie ich w kolejnych zbiorowych opakowanych, które trafiają często do następnych opakowań. Innym sposobem „generowania” liczby odpadów z opakowań jest takie ich projektowanie, by zawierały one w sobie liczne przegródki, wkładki, itd. Oczywiście można próbować uzasadniać tego typu rozwiązania względami higienicznymi (np. w przypadku produktów żywnościowych) czy estetycznymi (np. w przypadku produktów luksusowych), ale trzeba pamiętać o tym, że eliminacja opakowań jest niezwykle trudna ze środowiska, szczególnie w przypadku tych, które zostały wyprodukowane z tworzyw sztucznych - dodaje eurodeputowany z Wielkopolski.

Europejczycy wytwarzają co roku 25 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych i mniej niż 30 proc. z nich zbiera się do recyklingu. Zgodnie z przyjętą w styczniu br. ogólnoeuropejską Strategią w dziedzinie tworzyw sztucznych do roku 2030 wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na rynku UE mają nadawać się do recyklingu w opłacalny sposób. Droga do osiągnięcia tego niezwykle ambitnego celu jest jeszcze daleka.

- Trudno polemizować ze stwierdzeniem, że opakowanie w handlu jest bardzo ważnym elementem, często ważniejszym niż sam produkt. Nie możemy jednak zapominać o racjonalnym podejściu do wykorzystywania posiadanych zasobów i ochronie środowiska naturalnego. Stąd konieczność zastanowienia się, w jaki sposób zachęcić producentów, by unikali nadmiernego pakowania produktów – podsumowuje eurodeputowany.

Przyjęta 16 stycznia 2018 roku pierwsza w historii ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych ma doprowadzić do zmian w projektowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu produktów oraz ich recyklingu w UE. Unijnym celem jest przed wszystkim ochrona środowiska. Jednocześnie kładziony jest nacisk na położenie fundamentów pod nową gospodarkę w branży tworzyw sztucznych, w ramach której przy projektowaniu i wytwarzaniu w pełni uwzględnia się potrzeby ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu, a ponadto opracowywane są bardziej zrównoważone materiały.

Zgodnie z nową strategią Unia Europejska:

  • spowoduje, że recykling będzie opłacalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw: Zostaną opracowane nowe przepisy dotyczące pakowania, aby zwiększyć możliwości recyklingu tworzyw sztucznych stosowanych na rynku i podnieść zapotrzebowanie na zawartość tworzyw sztucznych z recyklingu w opakowaniach.
  • ograniczy ilość odpadów z tworzyw sztucznych: Przepisy europejskie już doprowadziły do znacznego ograniczenia stosowania toreb plastikowych w kilku państwach członkowskich. Nowe plany dotyczą tym razem innych jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych; przewidują one wsparcie na rzecz krajowych kampanii podnoszących świadomość i określenie zakresu nowych ogólnounijnych przepisów, które mają zostać zaproponowane w 2018 r. na podstawie konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz w oparciu o dostępne dane.
  • powstrzyma zaśmiecanie mórz: Nowe przepisy w sprawie portowych urządzeń odbiorczych będą dotyczyły odpadów morskich i będą stanowiły, że odpadów wytwarzanych na statkach lub zebranych na morzu nie można porzucać; należy je przywozić na ląd, gdzie powinny być odpowiednio zagospodarowane.
  • zachęci do inwestowania i wprowadzania innowacji: Komisja zapewni organom krajowym i europejskim przedsiębiorcom wytyczne, jak zminimalizować odpady z tworzyw sztucznych u źródła. Innowacje będą silniej wspierane: dodatkowe 100 milionów euro zostanie przeznaczonych na finansowanie opracowywania materiałów bardziej inteligentnych i nadających się w większym stopniu do recyklingu oraz śledzenie i usuwanie substancji niebezpiecznych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi.

Źródło: informacja własna oraz komunikat pasowy Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_pl.htm

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Środowisko #ŚrodowiskoNaturalne #OchronaŚrodowiska #Ekologia #Plastik #CzystaZiemia #MatkaZiemia #NaszaPlaneta #TworzywaSztuczne #Śmieci #Odpady #Gospodarka #GospodarkaCyrkulacyjna #ObiegZamknięty #Recykling #ZrównoważonyRozwój #Przyszłość #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska #EPP #EPL #ParlamentEuropejski #PE #Bruksela #Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)