epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Oszustwo na „dowód”

Redaktor admin on 13 Luty, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej istnieje możliwość wytwarzania i legalnego obrotu tzw. „dokumentami kolekcjonerskimi”. W rzeczywistości są one fałszywymi dokumentami tożsamości. – To bardzo poważne zagrożenie dla ochrony europejskich obywateli przed ryzykiem kradzieży tożsamości! - przestrzega europoseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowany zwrócił się w tej niebezpiecznej sprawie z interwencją do Komisji Europejskiej.

Kradzież tożsamości, czyli celowe posługiwanie się danymi innej osoby, najczęściej w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, to przestępstwo wiążące się z dotkliwymi stratami dla ofiary. Dlatego tak ważne jest zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa dokumentów tożsamości, w szczególności dowodów osobistych. Tymczasem w niektórych państwach członkowskich UE, w tym niestety również w Polsce, wytwarzanie i sprzedawanie nieautentycznych „dokumentów kolekcjonerskich” uznawane jest za zgodne z prawem. Przestępstwo popełnia dopiero ten, kto będzie próbować wykorzystać tego typu dokument jako autentyczny, a nie ten, który go wytworzył czy wprowadził w obrót.

- Legalna dostępność na rynku państw członkowskich wysokiej jakości fałszywych dokumentów, czyli tzw. „dokumentów kolekcjonerskich”, musi budzić niepokój. Takie „dokumenty” są bowiem bardzo często nielegalnie używane, m.in. do popełnia przestępstw, na przykład do zaciąganiu pożyczek i kredytów, zawiązywania umów najmu czy dzierżawy albo innych zobowiązań tego typu. Dokonuje się na nie także zakupów towarów na raty, ale co najgorsze służą one niestety też cyberprzestępczości, np. poprzez wyłudzanie duplikatów kart SIM, koniecznych do zalogowania się na kontach bankowych ofiary przestępstwa - wyjaśnia europoseł z Wielkopolski, który zwrócił się w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Każdego roku bowiem w Europie dokonuje się tysięcy przestępstw w wykorzystaniem skradzionej tożsamości, których wartość sięga milionów euro (i zł). Czas położyć kres temu procederowi! – uważa europoseł z Wielkopolski, który swojego czasu zasłyną zlikwidowaniem w Polsce przestępczego procederu tworzenia piramid finansowych w celu wyłudzeń z wykorzystaniem tzw. „Systemu Argentyńskiego”.

Warto przypomnieć, iż eurodeputowany Adam Szejnfeld już wcześniej interweniował w Komisji Europejskiej w sprawie powszechnej praktyki kopiowania i skanowania dokumentów tożsamości europejskich obywateli, szczególnie w sektorze usług.

- Coraz częściej usługodawcy w całej Europie uzależniają przystąpienie do umowy od skserowania lub zeskanowania dokumentu potwierdzającego tożsamość, przede wszystkim takich jak dowód osobisty, czy paszport, ale także prawo jazdy. To, co powinno budzić szczególny niepokój to fakt, że kopie dokumentów lub ich elektroniczne skany są bardzo często przesyłane dalej, np. z oddziału albo punktu przyjmowania zlecenia do innego oddziału albo centrali sprzedawcy czy usługodawcy, drogą elektroniczną, co powoduje dodatkowe zagrożenie przejęcia ich przez podmioty nieuprawnione w czasie transmisji danych – dodaje eurodeputowany, zwracając jednocześnie uwagę, że w takiej sytuacji klient ma znacznie słabszą sytuację, bowiem w przypadku odmowy przekazania do skserowania albo wykonania skanu dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy usługodawca po prostu odmawia podjęcia się wykonania usługi.

- Mimo wszystko dowodu tożsamości należy strzec jak oka w głowie. To jedyny sposób, żeby uniknąć dotkliwych konsekwencji ewentualnej kradzieży tożsamości - podsumowuje europoseł Szejnfeld.

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

#KradzieżTożsamości #DokumentyKolekcjonerskie #Dane #OchronaDanych #PrzetwarzanieDanych #Prywatność #OchronaPrywatności #RODO #RODOwPraktyce #Obywatele #MojePrawa #Konsumenci #KomisjaEuropejska #Bruksela #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Europa #Wielkopolska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)