Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Podział Wschód – Zachód

Redaktor admin on 11 Maj, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad kontrowersyjną rewizją dyrektywy z 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Dzisiaj swoją opinię do tego dokumentu przyjęła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, której członkiem jest poseł Adam Szejnfeld. – Jestem i pozostanę przeciwnikiem tejże rewizji, ponieważ nie jest ona odpowiedzią na występujące niekiedy negatywne zjawiska, ale na oczekiwania niektórych krajów, które dążą do ograniczenia swoich rynków dla konkurencji z innych państw, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej. Nie jesteśmy w stanie odrzucić tej propozycji w całości, ale próbujemy korygować te elementy, które budzą nasze największe obawy. - podkreśla eurodeputowany, który jest autorem części poprawek do dokumentu Komisji Europejskiej.

- W kwestii delegowania pracowników stanowiska są podzielone głównie na linii Wschód – Zachód. Kompromis, który udało nam się zawrzeć z innymi grupami politycznymi, pokazuje, że możemy jednocześnie zabezpieczyć interesy europejskich firm, jak i ich pracowników. W opinii znalazły się m.in. zapisy łagodzące skutki ewentualnego wprowadzenia ograniczenia okresu delegowania do 24 miesięcy, w szczególności możliwość wystąpienia przez firmy delegującej pracowników o derogację spod tego limitu. Poza tym z zakresu obowiązywania dyrektywy wyłączony został transport międzynarodowy. Nadal bardzo problematyczną kwestię pozostają propozycje Komisji dotyczące wynagrodzenia dla pracowników delegowanych. W przyjętej dzisiaj opinii udało się doprecyzować niektóre postanowienia z korzyścią dla firm delegujących, ale z pewnością to nie koniec prac nad tym aspektem rewizji dyrektywy - podsumował wynik głosowania eurodeputowany z Wielkopolski.

Opublikowany 8 marca 2016 r. przez Komisję Europejską projekt rewizji dyrektywy 96/71/WE z 1996 r. regulującej delegowanie pracowników dąży do spełnienia idei, że „ta sama praca w tym samym miejscu będzie tak samo wynagradzana”. W praktyce oznaczać ma to, że wynagrodzenie pracownika delegowanego miałoby obejmować nie tylko, jak do tej pory, co najmniej minimalną stawkę w kraju przyjmującym, ale także obowiązek wypłaty również i innych elementów wynagrodzenia, na przykład takich, jak premie czy dodatki, które otrzymują lokalni pracownicy.

Prace nad rewizją dyrektywy ws. delegowania pracowników trwają także w Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, która jest komisją wiodącą w tym zakresie. Głosowanie w tejże Komisji ma odbyć się w lipcu br., a Parlament Europejski podejmie ostateczną decyzję w sprawie swojego stanowiska jesienią br. Wówczas też mają rozpocząć się negocjacje trójstronne pomiędzy przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE, w ramach których zostanie wypracowany ostateczny tekst zmian.

***

Wokół rewizji dyrektywy z 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników powstało wiele kontrowersji, m.in. ze względu na to, iż została ona przedstawiona przez Komisję Europejską na trzy miesiące przed upłynięciem terminu transpozycji do krajowych porządków prawnych zapisów tzw. dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE z 2014 roku, mającej na celu usprawnienie stosowania dyrektywy z 1996 roku. Co więcej, parlamenty 11 państw członkowskich w ramach tzw. procedury żółtej kartki, zgłosiły szereg zastrzeżeń do propozycji przedstawionej przez Komisję Europejską. Mimo to postanowiła ona kontynuować prace nad rewizją dyrektywy bez żadnych zmian.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)