Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Pozytywista Roku

Redaktor admin on 15 Czerwiec, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld, jak wielu Wielkopolan, zawsze cenił sobie pracę organiczną. Za swoje dotychczasowe działania został nawet uhonorowany statuetką Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Dlatego też w swojej działalności stara się wspierać wszelkie działania mające na celu szerzenia idei pozytywistycznych. Nie może zatem dziwić, że poseł Adam Szejnfeld spotkał się 12 czerwca br. z Kazimierzem Plotzke, sekretarzem Fundacji Wokulskiego oraz przewodniczącym Kapituły „Pozytywista Roku”.

Rozmowa dotyczyła planów wspierania programów w zakresie edukacji oraz promocji pracy organicznej, działalności pozytywistycznej i rozszerzania tej idei w Polsce wśród różnych środowisk.

Misją Fundacji Wokulski jest: promocja przedsiębiorczości, wspieranie walki z bezrobociem, pomnażanie pomyślności i dobrobytu obywateli. W ramach swoich działań Fundacja wspiera osoby, firmy oraz instytucje, które w szczególny i konstruktywny sposób zasłużyły się dla swoich społeczności lokalnych, a szerzej całego społeczeństwa.

Fundacja prowadzi także konkurs „POZYTYWISTA ROKU” w następujących kategoriach: Gospodarka, ekologia i rozwój zrównoważony, Działalność społeczna, Media, nauka i edukacja. Oświata, kultura i sztuka, Osobowość oraz za całokształt działalności.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)