Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

PPP a prorodzinna polityka mieszkaniowa

Redaktor admin on 21 Luty, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld w dniu 20.02.2014r. wziął udział w seminarium eksperckim „Partnerstwo publiczno-prywatne, jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej” zorganizowanego w ramach prezydenckiego Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski”. W trakcie seminarium zaproszeni goście debatowali nad sformułowaniem koniecznych działań prowadzących do skutecznego upowszechnienia formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w polskiej praktyce świadczenia usług publicznych, zwłaszcza w zakresie inwestycji w budowę mieszkań na wynajem.

Poseł Szejnfeld przedstawił bariery rozwoju PPP w Polsce: mentalność urzędnicza, brak wiedzy, strach przed pomówieniami oraz konieczne wg niego inicjatywy do podjęcia: zmiana nastawienia urzędników, edukacja, w tym pracowników instytucji kontroli, tworzenie i upowszechnianie dobrych praktyk i wzorców oraz korekty prawa w zakresie finansów publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne ma na świcie bardzo szerokie zastosowanie, może być tak także i w Polsce. Uważam ze szczególnie nadaje się ono, jako instrument rozwoju budownictwa socjalnego oraz budownictwa na wynajem. Mam nadzieję, że tego rodzaju inicjatwy, jak pana Prezydenta Komorowskiego, czy Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa NIK, będę służyły promocji i upowszechnieniu tej metody w Polsce. – powiedział, poseł Adam Szejnfeld.

***

W maju poprzedniego roku Prezydent RP ogłosił program polityki rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny”, którego głównym celem jest stworzenie warunków dla odnowy demograficznej, czyli trwałego wzrostu dzietności. Jedną z istotnych rekomendacji tego programu było wdrożenie, wspieranego ze środków publicznych, programu rozwoju mieszkań na wynajem o umiarkowanych, regulowanych czynszach (społecznych mieszkań czynszowych: realizowanych zarówno przez władze publiczne, w tym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), jak i przez prywatnych inwestorów). Jak wynika z badań posiadanie mieszkania jest ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje prokreacyjne młodych ludzi w Polsce. Wykorzystywanie PPP, jako skutecznego i efektywnego narzędzia rozwiązywania problemów kryzysowych wymaga – jak pokazują to doświadczenia krajów, z sukcesem posługujących się tą formą realizacji usług publicznych – woli politycznej rządzących, woli urealnionej sekwencją działań regulacyjnych i wykonawczych. Jak się wydaje, istnieje pilna konieczność zmiany kilku istotnych regulacji po to by formuła PPP stała się realnie użytecznym instrumentem istotnej i oczekiwanej poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest odpowiedzią społeczeństw na wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stają wszystkie demokratyczne kraje gospodarki rynkowej – i bogate, i biedne: w jaki sposób, przy silnym ograniczeniu wielkości funduszy publicznych, zaspokoić rosnące oczekiwania społeczne w zakresie wolumenu i standardu świadczenia usług publicznych. W warunkach kryzysu, PPP pozwala nie tylko na uniknięcie konieczności cięć nakładów inwestycyjnych na rzecz świadczenia usług publicznych. Często pozwala poprawić dostęp do usług publicznych dzięki wykorzystaniu kapitału prywatnego. W wymiarze makroekonomicznym oznacza to zastosowanie strategii stymulacji wzrostu popytu, obudzenia wzrostu gospodarczego opartego na wzroście konsumpcji wewnętrznej, jako istotnego instrumentu przeciwdziałania recesji: uruchamiane inwestycje publiczne tworzą nowe miejsce pracy i tym samym zwiększają wielkość konsumpcji wewnętrznej. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że PPP dobrze godzi sprzeczność doktryny keynesowskiej i neoliberalnej – wzrost inwestycji publicznych nie prowadzi automatycznie do wzrostu wydatków publicznych – jest bowiem w dużej mierze finansowany ze środków prywatnych.

W sferze mieszkalnictwa, PPP oznacza możliwość budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach, o funkcji obecnych mieszkań komunalnych, finansowanej, w znaczącej części, środkami prywatnymi.

źródło: Kancelaria Prezydenta

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)