Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rewolucja cyfrowa wyzwaniem dla MŚP

Redaktor admin on 7 Lipiec, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Aby sprostać wyzwaniom rozwoju cywilizacyjnego, unijne przedsiębiorstwa muszą dostosować się do potrzeb i zachowań konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po nowe technologie. Dlatego eurodeputowany Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, zwrócił się do Komisji Europejskiej z zapytaniem w tej sprawie. - Niestety, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy napotykają wiele barier w sprawnym korzystaniu z możliwości, jakie daje świat cyfrowy. Należą do nich m.in. brak wystarczającej wiedzy, słaba infrastruktura, zwłaszcza na wsiach i w małych miastach, brak środków na dobry sprzęt oraz niedostatek wykwalifikowanych pracownikówpodkreślił w swoim wystąpieniu poseł Szejnfeld.

Eurodeputowany zwrócił również uwagę na fakt, iż wiedza oraz dostępność usług cyfrowych oraz stopień ich wykorzystania jest bardzo zróżnicowany wśród podmiotów gospodarczych. – Dla przykładu jedynie 15 proc. MŚP prowadzi sprzedaż online, z czego mniej niż połowa robi to także poza granicami swojego kraju. Dla MŚP jest to bardzo duże wyzwanie, dlatego uważam, że państwa członkowskie oraz Unia Europejska powinny w większym stopniu wspierać mikro, małe i średnie firmy w ich rozwoju i podążaniu za „duchem czasu” – dodał europoseł.

Na początku 2015 roku Komisja Europejska opublikowała nowy wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Dane pokazują, że poziom cyfryzacji krajów różni się w całej Unii oraz że granice nadal są przeszkodą dla w pełni funkcjonalnego Jednolitego Rynku Cyfrowego. W przedstawionej w maju br. przez Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego Andrusa Ansipa Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy jednym z głównych celów, jakie stawia przed sobą Unia Europejska jest ułatwienie prowadzania transgranicznej działalności gospodarczej w oparciu o narzędzia cyfrowe.

Pisemne wystąpienie do Komisji Europejskiej wpisuje się działania europosła Adama Szejnfelda mające na celu znoszenie barier na wspólnym rynku oraz wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w stawaniu się bardziej konkurencyjnymi, nie tylko na rynkach lokalnych, czy krajowych, ale również międzynarodowych.

***

W Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy, Komisja Europejska określiła 16 najważniejszych działań, które zostały zgrupowane w ramach 3 filarów:

  • Filar I Zapewnienie konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do towarów i usług cyfrowych w całej Europie
  • Filar II Stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać
  • Filar III Zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową

Tekst Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy jest dostępny pod adresem :

https://mac.gov.pl/files/komunikat_komisji_europejskiej_-_strategia_jednolitego_rynku_cyfrowego_dla_europy.pdf

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)