Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rozmowy o przyszłości stosunków UE – Afryka

Redaktor admin on 1 Wrzesień, 2016 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Podczas posiedzenia Komisji Handlu Międzynarodowego odbyła się pierwsza wymiana poglądów na temat zawarcia umowy o partnerstwie gospodarczym między Państwami Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej a Unią Europejską. – Umowy o partnerstwie gospodarczym są niezwykle ważnym instrumentem unijnej polityki handlowej względem Afryki. Dają dobre, realne efekty jakim jest wzrost dobrobytu społecznego, ale przede wszystkim w dłuższej perspektywie czasu dają one także stabilizację i pokój w regionach nimi objętych – podkreślił poseł Adam Szejnfeld, który koordynuje prace w zakresie ratyfikacji tej umowy z ramienia grupy EPL.

Umowy o partnerstwie gospodarczym (ang. Economic Partnership Agreement – EPA) są porozumieniami dotyczącymi handlu i rozwoju, wynegocjowanymi między Unią Europejską a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) zaangażowanymi w regionalne procesy integracji gospodarczej.

Negocjacje porozumienia między UE a Wspólnotą Wschodnioafrykańską, tzw. EAC (Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda i Kenia) zakończyły się w październiku 2014 roku po 10 latach rozmów. 20 czerwca 2016 r. Rada UE w imieniu Wspólnoty zgodziła się na podpisanie i tymczasowe stosowanie umowy.

- Afryka jest ważnym partnerem dla Unii Europejskiej, szczególnie w obliczu trwających na świecie kryzysów i uwarunkowań geopolitycznych. Ponadto, jej potencjał rozwojowy i gospodarczy jest ogromny. Region Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej jest zróżnicowany, również w swoim podejściu do tekstu omawianej umowy. Jako Parlament Europejski powinniśmy wysłać jasny sygnał, że popieramy to porozumienie i jesteśmy za jak najszybszym jego ratyfikowaniem. - zaznaczył eurodeputowany z Wielkopolski.

Umowa ma na celu wspieranie handlu, integracji regionalnej i stopniowego włączania państw południowej Afryki do gospodarki światowej, a także sprzyjanie ich zrównoważonemu rozwojowi. Porozumienie zawiera kilka elementów zabezpieczających, jak m.in. ochronę sektorów wrażliwych przed europejskimi konkurentami czy możliwość zachowania pewnej swobody przy ochronie krajowych gałęzi przemysłu i rynków rolnych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Wyeliminowano także stosowanie subsydiów wywozowych na unijne produkty rolne.

- Wbrew opinii krytyków umowy o partnerstwie gospodarczym mają charakter pro-rozwojowy, wynikają z porozumienia obu stron oraz działają w oparciu o zasady WTO i Umowę z Kotonu. Co więcej, to właśnie naciski i zachęty ekonomiczne odnoszą najlepsze rezultaty przy rozwiązywaniu problemów z łamaniem praworządności czy praw człowieka. – podsumował europoseł Szejnfeld.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)