Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rusza pomoc

Redaktor admin on 13 Sierpień, 2009 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Komunikat
Biura Adama Szejnfelda
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki
13.08.2009r.

Rusza pomoc

13 sierpnia br. pod przewodnictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego nadzorującego realizację programu „Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”.
Wiceminister Szejnfeld poinformował członków Komitetu o przyjęciu przez kierownictwo MG projektów programów wsparcia dla przemysłu koksowniczego oraz przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem. Resort skierował już projekty do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
W pierwszej fazie realizacji programu środki pomocowe będą przeznaczane na wsparcie przemysłu zbrojeniowego. Eksperci Agencji zaprezentowali przedstawicielom sektora zasady przyznawania pomocy beneficjentom. 5 sierpnia br. ARP S.A. podjęła uchwałę o naborze wniosków o udzielenie finansowania. Wpłynął już pierwszy wniosek.
ARP finalizuje obecnie procedurę wyboru banków, które będą udzielać przedsiębiorstwom poręczeń i gwarancji. Dzięki temu oferowane w ramach programu wsparcie będzie mogło zostać niebawem uruchomione.

***

Komitet Sterujący jest głównym organem w zakresie podejmowania decyzji o przydzieleniu środków publicznych na pomoc przedsiębiorstwom w czasie kryzysu. Podstawą działania Komitetu jest program ramowy Wspieranie przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę. Czas trwania programu przewidziany jest do 31 grudnia 2010 r.

Biuro Prasowe MG

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)