Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rzeź Szejnfelda

Redaktor admin on 11 Grudzień, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senator Adam Szejnfeld zgłosił w Senacie do Tarczy 6.0 ponad 300 poprawek, które miały za zadanie uratowanie od problemów finansowych, a nawet bankructwa, wiele firm, zwłaszcza tych najmniejszych, polskich, rodzinnych…. Większość z poprawek rządząca koalicja jednak odrzuciła w sejmowych głosowaniach. PiS dokonał rzęzi moich poprawek – skomentował odrzucenie większości zaproponowanych przez siebie zmian Senator Ziemi Pilskiej, dodając, jednak, że: i tak mogę mówić o sukcesie, bowiem sporo poprawek się uratowało i będą faktycznie wsparciem dla przedsiębiorców. Kiedyś PiS odrzucał nasze wnioski wszystkie i całkowicie, teraz natomiast uległ i część zaakceptował. Praca zatem popłaca a presja daje efekty!

Przypomnijmy, że senator Adam Szejnfeld zgłosił do rządowej ustawy „Tarcza 6.0” aż 308 poprawek. Najważniejsze z nich dotyczyły:

1. Objęcia pomocą także nowe firmy, które straciły na pandemii, a nie tylko te, które powstały w minionym roku.

2. Wydłużenia pomocy państwa co najmniej do końca 2020 roku.

3. Stworzenia prawa dla samorządów do zwalniania firm z podatku od nieruchomości w przyszłym roku.

4. Nadania uprawnienia gmin do zwalniania firm z opłaty alkoholowej

i najważniejsze poprawki dotyczące:

5. Uzupełnienia kodów PKD o kilkadziesiąt branż, kore mogłyby liczyć na pomoc państwa, a które nie zostały przez PiS uwzględnione w pierwotnym projekcie rządowym.

PiS przyjął tylko nieliczne z nich, tak więc Tarcza 6.0 była dziurawa i pozostała dziurawą – ocenia senator Szejnfeld, ale dobrze, że PiS przyjął chociażby te poprawki, które dają pomoc m.in. dla:

1.     Pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz dla pracowników muzeów.

2.     Branży cateringowej,

3.     Sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach,

4.     Sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych,

5.     Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (chodzi o przewóz autokarowy)

6.     Działalność związaną z postprodukcją filmów, ich dystrybucją, czy przedsiębiorców związanych z produkcją nagrań muzycznych,

7.     Działalności obiektów sportowych,

8.     Branży kulturalnej (przyznanie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego osobom nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, uzyskującym przychód z działalności twórczej, artystycznej, technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usług w zakresie architektury i usług świadczonych na rzecz muzeów na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Ponadto:

9.     Poparto poprawki KO dające prawo radom gmin do podejmowania uchwały, w których samorządy zwalniać będą mogły z podatku od nieruchomości budynki związane z działalnością gospodarczą, która przez COVID-19 utraciła płynność.

10.  Przyjęto uprawnienie dla samorządów do podjęcia uchwał budżetowych na 2021 rok, do 31 marca 20121 roku.

11.  Stworzono możliwość wstrzymywania przez organy administracji publicznej biegu terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, pl. Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)