Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Senator Szejnfeld w Senacie na rzecz przedsiębiorców i ich pracowników.

Redaktor admin on 26 Luty, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Na ostatniej sesji planarnej Senat RP przyjął ustawę Koalicji Obywatelskiej, autorstwa senatora Adama Szejnfelda, mającą na celu z jednej strony zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorców, poprzez skrócenie czasu zwrotu przez państwo nadpłaconego podatku VAT, a z drugiej strony zwiększenie bezpieczeństwa finansowego pracowników firm, poprzez zwiększenie im wymiaru zasiłku chorobowego z 80% do 100% pensji w przypadku zachorowania na COVID-19 lub nakazu odbycia kwarantanny albo izolacji. Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia ma być płacony przez ZUS, a nie przez pracodawcę. Ustawa rozszerza również zakres firm, które mogą korzystać z pomocy państwa o przedsiębiorstwa jednoosobowe oraz o wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wspólników spółek jawnych, partnerskich i komandytowych. Ustawa, w celu ograniczenia kosztów finansowych i biurokratycznych najmniejszych firm przesuwa też o rok obowiązek wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Bardzo się cieszę, że Senat przyjął już trzecią moją ustawę, która ma wspierać w dobie kryzysu polskie firmy i ich pracowników. Biorąc jednak pod uwagę obstrukcję stosowaną przez PiS w Sejmie wobec inicjatyw opozycji, mam poważne obawy czy Sejm szybko i pozytywnie ją rozpatrzy. Zobaczymy. – mówi senator Adam Szejnfeld.

Poniżej prezentujemy krótkie omówienie poszczególnych rozwiązań przyjętych w ustawie Koalicji Obywatelskiej, autorstwa senatora Adama Szejnfelda (druk nr 271):

1.     Skrócenie czasu zwrotu podatku VAT z 60 dni do 14 dni – celem jest pomoc w podtrzymaniu płynności finansowej firm poprzez szybszy zwrot należnych im pieniędzy, tak by nie musieli na przykład w tym czasie zaciągać m.in. kredytów obrotowych na bieżącą działalność.

2.     Chorobowe pracowników - Zwiększenie do 100% wysokości zasiłku chorobowego dla pracowników firm, którzy z powodów COVID-19 poddawani są leczeniu, lub kwarantannie, albo izolacji przy jednoczesnym przeniesieniu obowiązku pokrywania zasiłku od pierwszego dnia z pracodawcy na ZUS – celem jest zwiększenie motywacji po stronie pracowników do poddawania się rygoryzmom zdrowotnym bez uszczerbku dla ich budżetów domowych oraz zmniejszenie kosztów działalności pracodawców.

3.     Firmy jednoosobowe – Włączenie do systemu pomocy państwa także samozatrudnionych i firm jednoosobowych, których jest w Polsce prawie 1,2 mln, a które praktycznie zostały wyrzucone przez władzę na margines pomocy publicznej.

4.     Postojowe dla wspólników małych spółek – objęcie prawem do postojowego także wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek partnerskich, jawnych i komandytowych – firmy te i ich wspólnicy są praktycznie wyłączeni z pomocy państwa. Brak takiego rozwiązania grozi upadkiem wielu bardzo rozwojowych firm w Polsce.

5.     Pracownicze Plany Kapitałowe – Ustawą przesuwa się o rok terminy wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – chodzi o zmniejszenie kosztów finansowych oraz biurokratycznych małych firm w czasie, kiedy borykają się z negatywnymi skutkami pandemii.

Warto zaznaczyć, iż jest to już trzecia ustawa autorstwa senatora Adama Szejnfelda na rzecz wspierania przedsiębiorców i ich pracowników. Do tej pory Senat uchwalił już ustawę o obowiązku wypłaty rekompensat dla przedsiębiorców, którym rząd zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustawę o zawieszeniu zakazu handlu w niedzielę.

Ustawa o rekompensatach dla zamykanych firm.

Ustawa o rekompensatach dla przedsiębiorców, którym rząd zamyka firmy (druk nr 232), wprowadza obowiązek wypłacenia przez państwo rekompensat (odszkodowania) kosztów prowadzenia firmy w przypadku wprowadzania przez rząd zakazu działalności gospodarczej. Ustawa przewiduje obowiązek wypłaty 100% kosztów stałych przedsiębiorstw, którym zakazano prowadzenia działalności gospodarczej. Do kosztów stałych ustawa zaliczyła:

•          Wynagrodzenia pracowników

•          Koszty związane z funduszem płac takie, jak składki na ubezpieczenia zdrowotnie i społeczne oraz podatki od wynagrodzeń.

•          Czynsze i dzierżawy

•          Koszty energii, wody oraz nieczystości stałych i płynnych

•          Raty kredytów, ubezpieczeń oraz leasingu.

Rekompensata ma być przyznawana na wniosek przedsiębiorcy, a zobowiązanym do realizacji ustawy ma być minister właściwy ds. gospodarki, który może powierzyć swoje kompetencje wojewodzie. Przedsiębiorcy ma się należeć rekompensata za każdy miesiąc zakazu działalności gospodarczej w przeliczeniu na każdy dzień nieprowadzenia działalności (1/30).

Pierwszy raz senator Adam Szejnfeld w imieniu Koalicji Obywatelskiej w Senacie zgłosił te propozycje w formie poprawek do pierwszych tarcz rządowych już prawie rok temu! Potem powtórzono to w ustawie z 12 października 2020r. uchwalonej w dniu 3 grudnia 2020r.

Legislacyjnie, a nie tylko postulatami, walczymy o rekompensaty dla zamykanych firm już prawie od roku. Niestety, większość PiS w Sejmie odrzuca nasze poprawki oraz nie rozpatruje projektów Koalicji Obywatelskiej w Sejmie, blokując tym samym możliwość wsparcia firm w tym zakresie – podkreśla senator Szejnfeld.

Ustawa KO o rekompensatach zawiera też i inne rozwiązana na rzecz przedsiębiorców i obywateli. Są to:

1.   Prawo zawieszania działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców (zatrudnienie do 9 osób). Zawieszenie mogłoby trwać do 6. miesięcy, a w tym czasie pracownikom firm, które zawiesiły działalność gospodarczą przysługiwałoby postojowe.

2.   Proobywatelską interpretację prawa dla wszystkich obywateli – jest to obowiązek wydania interpretacji indywidualnej nie tylko przedsiębiorcom tak, jak jest to tej pory, ale każdemu obywatelowi w ciągu 30 dni, połączony z tzw. milczącą zgodą organu, co oznacza, że jeśli obywatel nie dostałby z urzędu odpowiedzi na zadane urzędowi pytanie oraz propozycję realizacji swojego obowiązku w określonym terminie, oznaczałoby to zgodę organu na stanowisko obywatela (tzw. milcząca zgoda organu).

Ustawa o zawieszeniu zakazu handlu w niedzielę.

Wcześniej Senat uchwalił pierwszą z serii ustaw Koalicji Obywatelskiej, także autorstwa senatora Adama Szejnfelda, mianowicie ustawę o zawieszeniu zakazu handlu w niedzielę. Ustawa ma na celu zawieszenie zakazu handlu w niedzielę w czasie pandemii oraz w okresie 90 dni od jej odwołania i ma na celu zwiększenie liczby dni pracy handlu w tygodniu po to, aby zmniejszyć kolejki osób w sklepach i centrach handlowy. Ma to także pomóc takim branżom, jak handel i usługi w ekonomicznym przetrwaniu kryzysu pandemii oraz zwiększyć dochody budżetu państwa.

Ustawa ma korzystnie przełożyć się z jednej strony na zmniejszenie transmisji wirusa w piętrzących się kolejkach w sklepach, a z drugiej strony pobudzić popyt, co ma bezpośrednie przełożenie na dochody państwa, szczególne z podatku VAT. Ustawa trafiła z Senatu do Sejmu, lecz prze wiele już miesięcy większość sejmowa nadal nie podjęła nad nią żadnych prac legislacyjnych – krytycznie ocenia senator Ziemi Pilskiej.

Wnioski i poprawki Koalicji Obywatelskiej na rzecz przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Koalicja Obywatelska w już na przełomie kwietnia i maja 2020r. zgłosiła do laski marszałkowskiej pierwszą, bardzo obszerną ustawę pomocową autorstwa senatora Adama Szejnfelda, mającą na celu systemową i kompleksową pomoc w kryzysie polskim przedsiębiorców. W sytuacji pilnych i ogromnych potrzeb jakie wystąpiły po stronie przedsiębiorców w pierwszej fazie kryzysu związanego z pandemią, w celu radykalnego przyspieszenia możliwości praktycznego jej zastosowania ustawę tę zdecydowano się jednak wycofać po to, aby jej przepisy zgłosić w formie poprawek do poszczególnych ustaw rządowych, co dawało szanse na szybsze wprowadzenie ich w życie. Liczono, iż rząd przyjmie tak konstruktywne działanie na rzecz wspólnego interesu ratowania gospodarki. Poprawki te Senat uchwalił, ale… PiS w Sejmie wszystkie odrzucił. Było to kilkaset poprawek, które, gdyby weszły w życie radykalnie poprawiłby kondycję polskich firm, wzmocniły pozycję ich pracowników oraz pozytywnie wpłynęły na stan budżetu państwa.

To całkowicie niezrozumiałe – podsumowuje senator Adam Szejnfeld.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)