epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sygnaliści

Redaktor admin on 25 Październik, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Od czasów skandali Luxleaks, Swissleaks czy Panama Papers coraz częściej w mediach pojawiają się informacje o tzw. sygnalistach (ang. whistle-blowers), czyli o osobach ujawniających nieprawidłowości w ramach danej instytucji czy przedsiębiorstwa. – Nie ulega żadnej wątpliwości, iż uczciwych sygnalistów, działających w dobrej wierze, a przede wszystkim bezinteresownie, należy chronić. By jednak tak było, to ewentualne normy prawne w tym zakresie powinny być bardzo precyzyjne. Powinny jednocześnie mieć charakter zawężający, a nie rozszerzający - powiedział poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w trakcie debaty na ten temat w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Sygnaliści to osoby, które wchodzą w posiadanie informacji o nieprawidłowościach oraz działaniach i zaniechaniach stanowiących zagrożenie lub szkodę dla interesu publicznego (np. oszustwo, korupcja, uchylanie się od opodatkowania, brak ochrony bezpieczeństwa żywności oraz środowiska) i zgłaszają takie działania lub zaniechania swoim pracodawcom, właściwym organom czy prasie. W ostatnich latach sygnaliści odegrali kluczową rolę w ujawnianiu poważnych naruszeń interesu publicznego. Teraz powstają inicjatywy, aby ich rolę uregulować, lecz wiele propozycji, gdyby weszło w życie, mogłoby doprowadzić do wypaczenia tej słusznej idei i wykorzystywania nowego instrumentu dla nielegalnej działalności, uprawniania nieuczciwej konkurencji, czy bezpodstawnego oczerniania innych osób, czy podmiotów.

- Propozycje, które znalazły się w rezolucji Parlamentu Europejskiego są niestety rozwiązaniami, które mogłyby doprowadzić do bardzo wielu patologii i to bez żadnych konsekwencji dla nieuczciwie nadużywających regulacji. Dlatego też uważam, że być może lepiej będzie, jeżeli to Komisja Europejska przygotuje i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu wniosek ustawodawczy w tej sprawie. Sądzę, że wtedy będziemy mieli bardziej wyważoną i racjonalną podstawę do prowadzenia dalszych dyskusji na temat zwiększenia ochrony osób ujawniających nieprawidłowości zarówno w instytucjach publicznych, jak i w podmiotach sektora prywatnego - podkreślił w parlamentarnej debacie eurodeputowany z Wielkopolski.
W maju bieżącego roku Komisja Europejska zakończyła konsultacje publiczne w sprawie ochrony sygnalistów w celu zebrania danych i oceny działań horyzontalnych i sektorowych, które mogą zostać podjęte na szczeblu UE przy poszanowaniu zasady subsydiarności.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji są dostępne na stronie Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254

Źródło: informacja własna oraz briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego:s

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608774/EPRS_ATA(2017)608774_PL.pdf

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#sygnalisci #parlamenteuropejski #ue #uniaeuropejska #adamszejnfeld #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #AdamSzejnfeld #PO #EPP #EPL #Wielkopolska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)