Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld dopytuje ws. Korei

Redaktor admin on 27 Styczeń, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Szczególnie dzisiaj, kiedy na arenie międzynarodowej hasła protekcjonistyczne rozbrzmiewają coraz głośniej, należy zacieśniać współpracę z partnerami, którzy realizują podobną do nas politykę i mają podobne do nas cele, a tak jest właśnie w przypadku Korei Południowej – uważa poseł Adam Szejnfeld pełniący w Parlamencie Europejskim funkcję Stałego Sprawozdawcy PE ds. Stosunków Handlowych Unia Europejska – Korea Płd., komentując ostatnie spotkanie między Komisarz ds. Handlu Międzynarodowego Cecilią Malmström a Ministrem Handlu Korei Płd. Kim Hyun-chong.

W zeszłym tygodniu w Cecilia Malmström i Kim Hyun-chong spotkali się w ramach siódmego posiedzenia Komitetu ds. Handlu Unia Europejska – Korea Południowa, który jest najwyższym bilateralnym organem instytucjonalnym ustanowionym w ramach umowy o wolnym handlu między oboma krajami.

- Oczywiście w życiu nic nie jest idealne w 100%, w związku z tym zawarte umowy należy co jakiś czas analizować i ewentualnie korygować. Podobnie jest w przypadku porozumienia UE z Koreą. Wśród najważniejszych kwestii zgłaszanych przez obie strony znajdują się: bariery pozataryfowe, bariery sanitarne i fitosanitarne, ochrona inwestycji czy też wdrożenie międzynarodowych konwencji dot. praw pracowniczych – wymienia eurodeputowany z Wielkopolski.

Z uwagi na potrzebę rewizji umowy o wolnym handlu UE – Korea Południowa poseł Adam Szejnfeld zwrócił się do Komisji Europejskiej z pytaniem: czy w kontekście ostatnich rozmów jakie miały miejsce między Komisarz Cecylią Malmström i Ministrem Handlu Korei Kim Hyun-chong, zostały podjęte działania w celu wprowadzenia ewentualnych zmian w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą Południową? Jeśli tak, to jakie?

Warto przypomnieć, iż w maju 2017 roku Parlament Europejski przyjął znakomitą większością głosów raport posła Adama Szejnfelda oceniający wdrażanie umowy o wolnym handlu Unia Europejska – Korea Południowa. W swoim dokumencie europoseł zaznaczył najważniejsze aspekty wymiany handlowej między partnerami, z uwzględnieniem czołowych europejskich sektorów. Ponadto skupił się na wzajemnych inwestycjach, poziomie wykorzystania umowy przez obie strony, jak również na aspektach instytucjonalnych porozumienia. Podkreślił także konieczność promowania porozumienia wśród małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory były w niewielkim stopniu świadome istnienia umowy i wynikającej z niej korzyści.

Umowa o wolnym handlu zawarta między UE a Koreą Południową, która weszła w życie w lipcu 2011 roku, uważana jest za modelowe porozumienie, które zapewnia wysoki poziom kompleksowej liberalizacji rynku i służy jako platforma dla dwustronnego handlu i inwestycji.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Korea #WolnyHandel #Handel #HandelMiędzynarodowy #Gospodarka #Rozwój #Globalizacja #GlobalizacjaDobrobytu  #UmowaHandlowa #LiberalizacjaRynku #INTA #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)