epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld przyjął ambasadora Królestwa Maroka

Redaktor admin on 12 Czerwiec, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji, zwalczanie terroryzmu i podejmowanie działań służących zapobieganiu radykalizacji to obszary współpracy na linii Bruksela – Rabat, które w ostatnich latach nabrały szczególnej wagi. – Unię Europejską i Maroko ze względu na bliskość geograficzną łączą również intensywne stosunki handlowe, choć nie ulega wątpliwości, że to potencjał, który nadal nie został w pełni wykorzystany – uważa poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Handlu Zagranicznego, który przyjął w Parlamencie Europejskim Ambasadora Królestwa Maroka przy UE, Pana Ahmeda Redę Chami.

- Dane statystyczne, którymi dysponujemy, mówią same za siebie: Wspólnota jest największym partnerem handlowym Maroka, odpowiadającym za 59,4% jego obrotu handlowego w 2017 r. 64,6% exportu z Maroka trafiło do UE, a 56,5% importu z Maroka pochodziło z UE. To pozytywne rezultaty Układu o Stowarzyszeniu, które weszło w życie 2000 roku. Teraz zaś nadszedł moment, aby stworzyć nowe możliwości handlowe i inwestycyjne, a jednocześnie zapewnić lepszą integrację gospodarki Maroka z Jednolitym Rynkiem UE – podkreślił poseł Adam Szejnfeld, nawiązując do negocjacji porozumienia o Pogłębionej i Wszechstronnej Strefie Wolnego Handlu między UE a Marokiem, które rozpoczęły się w 2013 roku.

Rozmowy między partnerami przebiegają jednak w dość wolnym tempie przede wszystkim z uwagi na nieokreślony status Sahary Zachodniej, tj. terytorium położonego w Afryce Północno-Zachodniej. Obecnie większa część Sahary Zachodniej jest kontrolowana przez Maroko, które uważa ją za integralną część swego terytorium. Mniejsza część, położona na wschodzie, jest kontrolowana przez Front Polisario, ruch zmierzający do uzyskania niepodległości Sahary Zachodniej. Brak porozumienia między zwaśnionymi stronami spowodował, że sprawą określenia statusu Sahary Zachodniej zajęła się ONZ przy czynnej współpracy Organizacji Jedności Afrykańskiej.

- Znalezienie pokojowego rozwiązania tego sporu jest niezwykle ważne z punku widzenia lokalnej ludności, która ma prawo do rozwoju. Niejasny status tego terytorium oznacza – zgodnie z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE – że porozumienia handlowe zawarte między Wspólnoty a Marokiem nie mają zastosowania do terytorium Sahary Zachodniej. Co więcej spór ten wpływa ujemnie na możliwość zbliżenia Brukseli i Rabatu. Dlatego mam nadzieję, że uda się wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich stron – dodał poseł Szejnfeld.

Ambasador Królestwa Maroka przy UE, Pana Ahmeda Reda Chami, podziękował za wsparcie ze strony Komisji Handlu Międzynarodowego dla Pogłębionej i Wszechstronnej Strefy Wolnego Handlu między UE a Marokiem. Jednocześnie zapewnił o staraniach podejmowanych przez reprezentowany przez niego kraj o jak najszybszym znalezieniu rozwiązania sporu wokół Sahary Zachodniej w ramach procesu pokojowego toczącego się pod auspicjami ONZ.

Spotkanie było również okazją do tego, by omówić relacje łączące Maroko z Polską.

- Tradycyjnie Maroko pozostaje jednym z głównych partnerów handlowych Polskie wśród krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Z pewnością jednak jest wiele więcej obszarów, gdzie nasza współpraca mogłaby zostać wzmocniona. Mam tutaj na myśli choćby innowacje w dziedzinie energii – Maroko jest dzisiaj pionierem na kontynencie afrykańskim w dziedzinie energii odnawialnej: słonecznej, wiatrowej i wodnej. Mam nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się pogłębić łączące nasz relacje - podsumował eurodeputowany z Wielkopolski.

Według danych opublikowanych przez GUS wartość wzajemnych obrotów między Polską a Maroko osiągnęła w 2016 roku rekordowy poziom 566,2 mln EUR (dynamika 100% w stosunku do poprzedniego roku), w tym polski eksport do Maroka wyniósł 278,5 mln EUR, a import z tego kraju – 287,7 mln EUR (dynamika odpowiednio 98% i 103%).

Więcej informacji na temat relacji Polska – Maroko można znaleźć na stronie:

https://informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/afryka/maroko/

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Maroko #Rabat #Handel #PolitykaHandlowa #UmowyHandlowe #GlobalizacjaDobrobytu #Przyszłość #Rozwój #Sąsiedzi #Współpraca #Pokój #ONZ #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Polska #Europa #Wielkopolska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)