Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld w Szamocinie o dzieleniu się chlebem.

Redaktor admin on 30 Sierpień, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Symbol dzielenia się chlebem, to długowiekowa, wspaniała polska tradycja. Przypominamy ją podczas Święta Plonów każdego roku w każdej wsi, w każdym powiecie, w całej Polsce…  Jednak jakże wielu zapomina o tym na co dzień, jakże często widać to teraz, kiedy do polskich drzwi pukają głodni i spragnieni z innych rejonów świata, pukają do naszych drzwi prosząc o pomoc, jaką Polacy nie raz w swojej historii sami otrzymywali – mówi senator Adam Szejnfeld, który wziął udział w powiatowo-gminnych dożynkach powiatu chodzieskiego w Szamocinie.

Chodzieskie dożynki w Szamocinie rozpoczęły się mszą, a potem jak zawsze wspaniały korowód z kościoła dotarł na boisko miejskie nad Jeziorem Siekiera. Tam też odbyła się uroczysta ceremonia rozpoczęta wręczeniem przez starostów dożynkowych pięknych chlebów staroście Mirosławowi Juraszkowi oraz burmistrzowi Eugeniuszowi Kucerowi. Gospodarze oraz goście honorowi, w tym senator Adam Szejnfeld, roznieśli następnie chleb wśród bardzo licznie zebranych mieszkańców miasta i gminy Szamocin oraz mieszkańców gmin powiatu chodzieskiego. Łamanie się chlebem, dawanie go innym, to ten najpiękniejszy symbol dożynek – uważa senator Szejnfeld.

Szamocińskie Święto Plonów w swoim programie przewidywało mnóstwo atrakcji począwszy od konkursów na najpiękniejsze wieńce, poprzez prezentację kuchni lokalnej z poszczególnych sołectw kończąc na wręczaniu odznaczeń, nagród i dyplomów w poszczególnych konkurencjach. Piękna całości dopełniły występy zespołu „Łany” oraz wieczorna zabawa ludowa.

Wśród gości, którzy wzięli udział w świątecznych ceremoniach dożynkowych, poza senatorem Adamem Szejnfeldem można było zobaczyć także panią poseł Małgorzatę Jansyskę, radnych wojewódzkich z panią Mirosławą Rutkowską Krupką i panem przewodniczącym Jarosławem Maciejewskim na czele, a także z-cę dyrektora Departamentu Rolnictwa UMWW w Poznaniu, pana Dariusza Młynarczyka. Oczywiście byli także samorządowcy sąsiednich gmin wraz ze swoimi burmistrzami.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)