Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Unijny dowód osobisty w Twoim portfelu!

Redaktor admin on 25 Luty, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Eurodeputowany Adam Szejnfeld zwrócił się do Komisji Europejskiej z interwencją w sprawie jednolitego dokumentu tożsamości dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, bez względu na członkowski kraj pochodzenia. - Znaczna większość Europejczyków nie ma świadomości swoich uprawnień wynikających z unijnego obywatelstwa. Według badań, aż 45% obywateli państw członkowskich zupełnie nie wie jakie one są. Bez znajomości naszych praw i obowiązków oraz zrozumienia, czym tak naprawdę jest obywatelstwo UE, nie będziemy mogli tworzyć realnej europejskiej Wspólnoty nie tylko w sensie formalnym, ale przede wszystkim na poziomie emocjonalnym - uważa europoseł.

Zgodnie z art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 20 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy obywatel państwa członkowskiego jest zarazem obywatelem Wspólnoty. Co ważne, obywatelstwo europejskie jest konstrukcją, która nie ma odpowiednika nigdzie indziej na świecie, a jego wprowadzenie stanowi urzeczywistnienie projektu europejskiego.

- Szczególnie dzisiaj, gdy w siłę rosną ugrupowania eurosceptyczne czy wręcz antyunijne, potrzebujemy zaangażowania i integracji obywateli Europy nie tylko w sposób formalny, ale również, a być może przede wszystkim, w sferze emocjonalnej. Elementem integracyjnym i umożliwiającym pogłębienie więzi w ramach określonej wspólnoty jest dokument, na przykład w organizacjach społecznych w postaci legitymacji, a w przypadku państwa – dowód osobisty. Stąd w pełni zasadny wydaje się wniosek, iż jednolity dokument tożsamości dla obywateli Unii Europejskiej mógłby przyczynić się do wzmocnienia poczucia wspólnoty wśród mieszkańców Starego Kontynentu. Wykonaliśmy już dwa kroki w tym kierunku, pierwszym były paszporty, drugim były prawa jazdy. Czas na dowody osobiste, europejskie dowody osobiste - podkreśla europoseł z Wielkopolski.

Zwracając się do Komisji Europejskiej, eurodeputowany Adam Szejnfeld, zapytał, czy Komisja planuje realizację idei wprowadzenia jednolitego dokumentu tożsamości dla obywateli Unii Europejskiej jako namacalnego dowodu przynależności do europejskiej wspólnoty politycznej dzięki posiadanemu obywatelstwu Unii Europejskiej.

***

Warto zauważyć, że na posiedzeniu w Rzymie 1 grudnia 1985 roku Rada Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu jednolitego formatu paszportów dla obywateli wszystkich państw członkowskich. Dokument ten ma okładkę w kolorze burgundzkiego wina, na niej zaś znajduje się napis „Unia Europejska” oraz nazwa państwa, którego obywatelem jest posiadacz paszportu.

Natomiast jednolity format praw jazdy dla obywateli UE określa Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy. Dyrektywa przewiduje, że do dnia 19 stycznia 2033 r., wszystkie prawa jazdy wydawane lub znajdujące się w obiegu w państwach członkowskich UE muszą spełniać wymogi określone w tym akcie prawnym.

Więcej informacji na temat obywatelstwa Unii Europejskiej:

https://europa.eu/european-union/topics/eu-citizenship_pl

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#KoalicjaEuropejska #ObywatelstwoUE #Europejczycy #MojePrawa #Prawa #PrawaObywateskie #Obowiązki #Demokracja #DowódOsobistyUE #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #Bruksela #KomisjaEuropejska #EPP #EPL #AdamSzejnfeld #PlatformaObywatelska #KoalicjaObywatelska #Integracja

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)