epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Walka o nasze zdrowie

Redaktor admin on 5 Październik, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości dla obywateli europejskich. Poprawa zdrowia, powinna stanowić polityczny priorytet Unii Europejskiej realizowany za pomocą wszelkich jej działań, lecz w szczególności tych dotyczących konkretnych zagadnień z dziedziny zdrowia. – uważa europoseł Adama Szejnfeld, który wystąpił w Strasbourgu podczas debaty na temat oceny technologii medycznych.

Nowelizacja przepisów w sprawie oceny technologii medycznych (ang. health technology assessment, HTA) dotyczy nowych leków i niektórych nowych wyrobów medycznych, tworząc podstawę do stałej i trwałej współpracy na szczeblu UE w zakresie wspólnych ocen klinicznych w tych dziedzinach.

Od ponad sześćdziesięciu lat budujemy europejską Wspólnotę. Wydaje się więc, że jest już najwyższy czas na harmonizację wielu dziedzin, branż i sektorów. Ważnym przykładem są technologie medyczne, gdyż dotyczą chyba wartości najważniejszej dla człowieka, a więc jego zdrowia. Często jest ono uzależnione od zastosowania tych technologii, a więc i leków, wyrobów medycznych, a te niekiedy są mało efektywne, za to często są bardzo drogie. – powiedział eurodeputowany z Wielkopolski.

Dzięki nowym rozwiązaniom prawnym państwa członkowskie będą mogły korzystać ze wspólnych narzędzi, metodyki i procedur HTA w całej UE, współpracując w czterech głównych obszarach: 1) wspólne oceny kliniczne najbardziej innowacyjnych technologii medycznych; 2) wspólne konsultacje naukowe; 3) identyfikacja nowo pojawiających się technologii medycznych; oraz 4) kontynuacja dobrowolnej współpracy w innych obszarach. Poszczególne kraje UE nadal będą odpowiedzialne za ocenę nieklinicznych (np. gospodarczych, społecznych i etycznych) aspektów technologii medycznych. W ich gestii pozostaną także decyzje dotyczące cen i refundacji.

- Omawiane przez nas rozporządzenie stanowi kolejny krok na drodze do budowania UE w tak istotnej dziedzinie, jaką jest zdrowie. Harmonizacja oceny skutków, nie tylko działania, ale także efektywności wyrobów medycznych i leków może doprowadzić do tego, że zmniejszymy biurokrację, jeżeli chodzi o dopuszczanie do rynku nowych leków, a z drugiej strony zwiększymy efektywność ich działania. I o to chodzi. – dodał poseł Adam Szejnfeld.

***

Wydatki na ochronę zdrowia w UE stanowią 10 % PKB i wynoszą łącznie 1,3 bln EUR rocznie, z czego 220 mld stanowią wydatki na produkty farmaceutyczne, a 110 mld EUR – wydatki na inwestycje w nowe wyroby medyczne (ta kwota stale rośnie). Wydatki na produkty farmaceutyczne stanowią 1,41 % PKB i 17,1 % wydatków w dziedzinie zdrowia w UE.

Joanna Jeżyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Zdrowie #Leki #Leczenie #BadaniaKliniczne #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #AdamSzejnfeld

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)