Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wręczono Hipolita Szejnfeldowi

Redaktor admin on 24 Październik, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uroczyście wręczyło statuetkę Honorowego Hipolita oraz godność „Lidera Pracy Organicznej” posłowi Adamowi Szejnfeldowi. Uroczystość odbyła się 21.10.2011 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Żyjemy w świecie komercji, pogoni za pieniędzmi, w świecie plastyku… Żyjemy w świecie, w którym komputerowa ikonka znaczy więcej niż wiersz, w którym kliknięcie w klawiaturę znaczy więcej niż książka, żyjemy w świcie, którym rządzi populizm i tandeta, w którym wielu ludzi w relacjach międzyludzkich bardziej stawia na PR i socjotechnikę, niż na rzetelną pracę. Ten dzień jest dla mnie bardzo ważny i nie tylko dlatego, że otrzymałem tak prestiżowe i zaszczytne wyróżnienie, ale także dlatego, że mogę stanąć tu wśród Państwa, wśród ludzi, dla których rzetelna, uczciwa, odpowiedzialna praca jest czymś nadrzędnym. Tu, w Państwa towarzystwie czuję, że praca organiczna, taka wielkopolska postawa pracy od postaw, pracy nie efektownej, ale efektywnej, nadal jest wspaniałym środkiem do realizacji celów publicznych. Dziękuję więc, i za wyróżnienie, i za możliwość znalezienia się w tak zaszczytnym gronie – powiedział poseł Adam Szejnfeld po uroczystsi wręczenia mu nagrody Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Podczas wydarzenia Honorowego Hipolita oraz godność „Lidera Pracy Organicznej” wręczono również prof. dr hab. Marianowi Goryni, rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przyznano także nagrody konsumenckiego konkursu jakości produktów „NAJLEPSZE W POLSCE”, który miał już XVI edycję.

Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego, które wśród celów swojej działalności na jednym z czołowych miejsc umieściło upowszechnianie w społeczeństwie wartości patriotycznych, szacunku dla tradycji pozytywistycznej i pracy, jako źródła pomyślności narodu uznało, że istnieje potrzeba ujawniania i promowania wzorców osobowych, aby dawać je za przykład młodej generacji Polaków.

W tym celu Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego ustanowiło honorowe wyróżnienie dla wybitnych osobistości – statuetkę Złotego Hipolita wraz z nadaniem godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Wyróżnienie to otrzymują reprezentanci nauki, kościoła, kultury, polityki i gospodarki, którzy swoją działalnością i dokonaniami trwale zapisali się w świadomości społecznej.

Statuetka Złotego Hipolita, której pierwowzór w darze od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przyjął w Watykanie, w roku 2001 papież – Polak, Jan Paweł II, błogosławiąc ideałom Towarzystwa i jego działalności, stała się prestiżowym potwierdzeniem dzieła życia dla tych, którzy ją otrzymują.

Kapitułę Złotego Hipolita stanowi elita intelektualistów reprezentujących różne nurty społeczne, naukę, kościół, kulturę i media. Kapituła jest powoływana na okres roku zawsze w nowym składzie. Rozpatrując nominacje do wyróżnienia statuetką Złotego Hipolita oraz godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej Kapituła jest całkowicie niezależna, a podejmowane przez nią werdykty nie mogą być kwestionowane.

Do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia Złotym Hipolitem oraz godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej upoważnione są instytucje i osoby obdarzone mandatem społecznego zaufania.

(źródło: http://www.thc.org.pl)

Marta Łasak

asystentka posła Adama SzejnfeldaBrak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)