epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Zabójcza niepewność

Redaktor admin on 16 Kwiecień, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Nie ulega żadnej wątpliwości, że opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię jest poważnym wyzwaniem dla europejskich przedsiębiorców. Przedłużająca się niepewność co do ostatecznej daty oraz sposobu wyjścia Brytyjczyków ze Wspólnoty prowadzi do wymiernych strat – podkreśla europoseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, który zwrócił się do Komisji Europejskiej z interwencją w sprawie zorganizowania wsparcia dla europejskich przedsiębiorstw mogących ponieść straty w związku z opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię.

- Wielka Brytania jest niezwykle istotnym elementem skompilowanych i rozbudowanych łańcuchów wartości, dlatego chaotyczne opuszczenie UE przez ten kraj uderzyłoby w największym stopniu w firmy charakteryzujące się szczególnie dużym uzależnieniem od eksportu lub importu. Brexit bez umowy według prognoz ekonomistów oznaczałby falę upadłości firm na Wyspach, co miałoby bezpośredni wpływ również na sytuację unijnych przedsiębiorstw zlokalizowanych na kontynencie – dodaje europoseł z Wielkopolski.

Podczas zeszłotygodniowego szczytu w Brukseli Rada Europejska zgodziła się na odłożenie Brexitu maksymalnie do 31 października 2019 roku tak, aby umożliwić obu stronom ratyfikację umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.  Zgodnie z przyjętymi ustaleniami umowa o wystąpieniu może wejść w życie we wcześniejszym terminie, pod warunkiem, że strony zakończą swoje procedury ratyfikacji przed dniem 31 października 2019 r. W związku z tym wystąpienie powinno mieć miejsce pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu procedur ratyfikacji lub w dniu 1 listopada 2019 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

- Oczywiście na uznanie zasługują działania służące uniknięciu Brexitu bez umowy. Należy również docenić kampanię prowadzoną przez Komisję Europejską mającą na celu dostarczenie odpowiednich informacji zainteresowanym podmiotom między innymi w zakresie procedur administracyjnych i celnych, aby mogły one uniknąć zakłóceń w swojej działalności. Niestety, może okazać się, że są one niewystarczające – uważa eurodeputowany Adam Szejnfeld.

- W związku z tym, zwróciłem się do Komisji Europejskiej z pytaniem, na jakie wsparcie UE mogą liczyć ci przedsiębiorcy, którzy ewentualnie poniosą straty, szczególnie w przypadku Brexitu bez umowy. Chciałbym się również dowiedzieć, czy są obecnie przygotowywane specjalne programy osłonowe, które ułatwiłyby firmom dostosowanie się do nowych warunków prowadzenia działalności – podsumowuje eurodeputowany.

***

Komisja Europejska podkreśla, że w przypadku Brexitu bez porozumienia Wielka Brytania stanie się państwem trzecim bez żadnych uzgodnień przejściowych. Od tej chwili całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie obowiązywać w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Nie będzie również okresu przejściowego, który przewidziano w umowie o wystąpieniu. W oczywisty sposób spowoduje to znaczne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw.

Przy takim rozwoju wypadków relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską będą podlegać międzynarodowemu prawu publicznemu, w tym przepisom Światowej Organizacji Handlu. UE będzie zobowiązana do natychmiastowego wprowadzenia własnych przepisów i taryf celnych na swoich granicach z Wielką Brytanią. Obejmie to różnego rodzaju kontrole w zakresie ceł, norm sanitarnych i fitosanitarnych oraz weryfikacji zgodności z normami UE. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę działań przygotowawczych przeprowadzonych przez organy celne państw członkowskich kontrole te mogą powodować znaczne opóźnienia na granicach.

Źródło: informacja własna oraz komunikat Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2052_pl.htm

Joanna Jeżyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#KoalicjaEuropejska #WielkiWybór #Brexit #Londyn #Przedsiębiorcy #Biznes #Firmy #MŚP #MojaFirma #MójBiznes #Gospodarka #Handel #Konkurencja #UczciwaKonkurencja #UniaCelna #KontroleCelne #Bruksela #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #KE #KomisjaEuropejska #EPP #EPL #AdamSzejnfeld #PlatformaObywatelska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)