Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wpisy dotyczące słowa kluczowego: ‘zapytanie’

Specjalne strefy ekonomiczne – jak długo jeszcze?

Specjalne strefy ekonomiczne – jak długo jeszcze?

Specjalne strefy ekonomiczne to skuteczny instrument w rękach rządu i samorządu na rzecz ściągania bezpośrednich inwestycji oraz stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Od początku bowiem funkcjonowania stref do końca III kwartału 2011 roku we wszystkich funkcjonujących na terenie Polski strefach wydano łącznie 1.416 zezwoleń inwestycyjnych, zrealizowano inwestycje warte ponad 77 mld zł [...]

Należy poprawić pracę urzędników w Polsce – twierdzi poseł Adam Szejnfeld

Należy poprawić pracę urzędników w Polsce – twierdzi poseł Adam Szejnfeld

W zapytaniu posła Adama Szejnfelda możemy przeczytać, m.in.: Praktyka w Polsce dowodzi, że zmiana przepisów prawa, a nawet ustanowienie najlepszych norm prawa, bardzo często nie powodują poprawy sytuacji, zwłaszcza poprawy odczuwalnej przez obywateli, w tym przedsiębiorców. Dlatego wydaje mi się, że nasze przyszłe działania powinny być zlokalizowane na kilku poziomach, a nie tylko na dotychczasowym [...]

Szejnfeld postuluje zmianę polskiego prawa

Szejnfeld postuluje zmianę polskiego prawa

Nasz kraj jest młodą demokracją, w którym państwo i prawo nadal się kształtują. Dotyczy to również systemu stanowienia prawa. Polska praktyka dowodzi, że sama dobra zmiana obowiązujących przepisów prawa, a nawet ustanowienie najlepszych nowych norm prawnych, niestety nie powodują odczuwalnej poprawy sytuacji w oczach obywateli, w tym podatników i przedsiębiorców, ale także w opiniach prawników [...]

Jak wspierać rozwój PPP w Polsce?

Jak wspierać rozwój PPP w Polsce?

Poseł Adam Szejnfeld zwrócił się do Premiera z zapytaniem, dotyczącym planów w zakresie rozwoju w naszym kraju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W Polsce wiele resortów z różnych powodów powinno być zainteresowane dynamicznym rozwojem PPP – uważa poseł Adam Szejnfeld – na przykład Minister Finansów ze względu na możliwość kontynuowania inwestycji, w tym również samorządowych, bez zwiększania długu [...]

Szejnfeld w sprawie kryzysu – postuluje przywrócenie rozwiązań „Pakietu rynku pracy”

Szejnfeld w sprawie kryzysu – postuluje przywrócenie rozwiązań „Pakietu rynku pracy”

Poseł Adam Szejnfeld zwrócił się pismem do Ministra Gospodarki postulując przywrócenie  rozwiązań pakietu antykryzysowego rynku pracy. Ważnym ku temu argumentem jest to, że mechanizmy zastosowane w pakiecie antykryzysowym miały do tej pory pozytywne znaczenie dla setek tysięcy polskich pracodawców i pracobiorców, stabilizując sytuację zatrudnienia oraz dając gwarancję pracy i płacy pracownikom. Rozwiązania takie, według posła [...]

Szejnfeld niepokoi się o kontrakty służby zdrowia Piły i Wielkopolski Północnej

Szejnfeld niepokoi się o kontrakty służby zdrowia  Piły i Wielkopolski Północnej

Poseł Adam Szejnfeld wystosował do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza zapytanie poselskie w sprawie kontraktów Narodowego Funduszu Zdrowia z placówkami medycznymi Piły i innych miast Wielkopolski Północnej. Poseł zwrócił uwagę na zagrożenia i utrudnienia jakie stwarza obecna polityka wielkopolskiego NFZ w podpisywaniu kontraktów z lekarzami i terapeutami, dla wszystkich mieszkańców naszego subregionu.

W swoim oficjalnym wystąpieniu [...]

Szansa Polski? – Innowacyjność!

Szansa Polski? – Innowacyjność!

Z opublikowanego badania GE Global Innovation Barometer wynika, że Polska jest mało innowacyjnym krajem, a warto zaznaczyć, iż badaniu udział wzięło 2.800 dyrektorów wyższego szczebla z 22 krajów. Wyniki badania wskazują na mały stopień wdrażania i stosowania innowacyjnych technologii oraz rozwiązań, szczególnie w polskiej gospodarce. W związku z tym poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji ds. [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)